طراحی داخلی پروژه‌ی مسکونی آپادانا اثر امیر امین ­کاظمی و محبوبه نصیری، برگزیده­ ی بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه‌ی معماری و معماری داخلی ایران

ایده‌ی طرح
این پروژه به مساحت 260 مترمربع دریک ساختمان مسکونی دوطبقه به صورت تیپ و با رنگ‌بندی متفاوت اجرا شده است.جهت‌گيری هم‌زمان خطوط طراحی و خواسته‌ی کارفرما منجر به ايجاد يک فضای مدرن و منسجم شد. اين رويکرد با توجه به تقسيم‌بندی پلانی نه‌چندان مناسب که آن را در قسمت عمومی به مجموعه‌ای از اتاق‌ها تبدیل کرده بود، کار طراحی و يافتن راه‌حلی مناسب و معمارانه جهت تأمين نيازهای روانی و کاربردی در فضا را قدری مشکل ساخته بود. به نظر می‌رسيد يافتن مجالی برای ارائه‌ی نوعی معماری مدرن و ایجاد فضاهای پیوسته در کالبدی این‌چنینی کار ساده‌ای نباشد ولی از یک سو با حذف ديوارهای جداکننده در فضاهای عمومی و از سوی ديگر تأکيد بر برخی المان‌های فضايی و نیز ايجاد جاذبه‌های بصریِ کنترل‌شده، طراحان توانستند بر اين مسأله فائق آیند. در مجموع، ایده‌های کلی طراحی و ساخت به قرار زیر بوده است:
– حذف ديوارهای جداکننده در فضاهای عمومی جهت يکپارچگی فضاها و دست‌يابی به يک ايده­ی کلان در طرح
– ارائه‌ی یک المان چندکاربردی (مجموعه‌ی تلویزیون و پارتیشن آشپزخانه) به‌عنوان نقطه‌ی عطف و جاذب طرح که از زوايای گوناگون قابل درک و اثرگذار بوده و نیز محدودیت دید ورودی به نشیمن خصوصی و سالن به آشپزخانه را موجب شود.
– پرداخت آشپزخانه به شکل یک فضای “بسته و باز”، خارج از چهارچوب‌های معين و رایج
کاربرد سقف کاذب به شکلی متفاوت به‌عنوان عنصر انسجام‌بخش در کل زمينه‌ی طرح و نیز برای تعريف و شکل‌دهی به فضاهای مختلف
– استفاده از تیرهای چوبی در راهروی دسترسی به بخش‌های خصوصی و عمومی جهت تأکید بیشتر بر حرکت و امتداد دسترسی‌ها

معماری معاصر ایران: مسکونی

___________________________________

گروه طراحی: امير امین ­کاظمی، محبوبه نصیری
(دفتر معماری امیر امین و همکاران)
کارفرما: کیوان کاوه
مجری: کیوان کاوه، امير امین ­­کاظمی
عکس: منصور شمسی
محل پروژه: اصفهان، خیابان آپادانا دوم
تاریخ طراحی و ساخت: خرداد 1390 تا تیر 1391