طراحی داخلی نمازخانه بیمارستان دکتر قاضی، اثر سمیرا کاظمی، شرکت ساختمانی کوشک

از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم… فضای یکپارچه و خالص که به دور از پیچیدگی‌ها و تزئینات ما را از دنیای‌مان خارج می‌کند و پلی برای اتصال خالق و مخلوق می‌باشد. با توجه به عملکرد فضای بیمارستان و شرایط حاکم بر آن، انسان نیازمند خلوتی برای راز و نیاز و اتصال است تا با خالق خود خلوت کند و به راز و نیاز بپردازد. خلوتی به سپیدی حریری خالص و به دور از تمام روزمرگی‌های امروزین. از این رو ما فضای نمازخانه را سفید، همچون روحی خالص و پاک در نظر گرفتیم تا معنویت فضا را دوچندان کنیم و ارتباط و اتصال معنوی را به واسطه این خلوص و سپیدی بیشتر و بیشتر کنیم. برای نشانه‌گذاری جهت قبله، محرابی از جنس مس در نظر گرفتیم، که به واسطه اکسیده شدن همچون کاشی کاری فضاهای مذهبی گذشته می‌درخشد و خودنمایی می‌کند. سادگی، خلوص، شفافیت و دیگر عناصر معماری ایرانی را به تصویر کشیدیم و از آن برای دمیدن روح بهره جستیم.

معماری معاصر ایران : طراحی داخلی  

________________________________            

نام پروژه طراحی: داخلی نمازخانه بیمارستان 68 تخت خوابی دکتر قاضی سنندج
عملکرد: مذهبی
معماران اصلی: سمیرا کاظمی
همکاران طراحی: مصطفی شادکام، علیرضا کریمی کلور، علی مرزبان، جعفر شادکام، پرهام ادیب پور، بهار آرانی
آدرس پروژه: سنندج، خیابان جام جم، روبروی اداره کار و رفاه اجتماعی، کوچه ششم، کارگاه بیمارستان 64 تختخوابی دکتر قاضی
مساحت/زیربنا: 270 متر مربع
جزئیات طبقات و کاربری آنها: موقعیت نمازخانه در طبقه دوم ساختمانی سه طبقه الحاق شده به سازه بیمارستان اصلی می باشد.

این پروژه اثری است از شرکت ساختمانی کوشک
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار شرکت ساختمانی کوشک در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!