طراحی داخلی از میامی تا هوستون / فلوریدا (بخش 3)

رنگ‌‌‌آمیزی گذشته
شرکت طراحی داخلی «پِدلارز ویلِج»
مکان: ساراسوتا، فلوریدا
هدف گری فیخت به عنوان یک طراح داخلی، آن است که شیوه‌‌‌ی زندگی و سلیقه‌‌‌های شخصی کارفرما را از طریق گفت‌‌‌وگو و مشاهده دریابد و سپس این فلسفه را در قالب نوعی طراحی کلاسیک بریزد که زیبا و خوشایند، کاربردی و ماندگار باشد. اصل کلیدی کار او ایجاد احساس آسودگی و روحیه‌‌‌ای سرزنده است.