طراحی داخلی از میامی تا هوستون / فلوریدا (بخش 4)

زیبایی کهنگی­‌ناپذیر
شرکت طراحی داخلی آن کارتر

تعریف یک فلسفه‌ی طراحی کار ساده‌ای نیست. آن کارتر به دنبال سبکی است که زمان و کهنگی نشناسد و طراحی را به گونه‌ای به خدمت بگیرد تا با گذشت زمان، پیوسته بر زیبایی اتاق‌ها افزوده شود. او از کار با هر کارفرمای جدید و تلاش برای یافتن نگرشی منحصربه‌فرد و مختص همان کارفرما لذت می‌برد، چه این پروژه خانه‌ای با سبک تاریخی مشخص باشد، چه یک خانه‌ی ییلاقی ساحلی یا یک سکونتگاه خانوادگی عادی. به عقیده‌ی او، کارفرمایان باید به لوازم ماندگاری توجه نشان دهند که همچون گنجینه‌ای سال‌ها در کنار آنان باقی می‌مانند. رابطه‌ی آرمانی میان طراح و کارفرما تنها با گذشت زمان برقرار می‌شود و تکامل آن به حوصله و دقت فراوان نیاز دارد. آمیزه‌ای از اشیای دوست‌داشتنی، چه عتیقه و چه جدید، چه تازه خریداری شده و چه نسل‌ها در خانواده دست به دست گشته باشند، نگرشی است که این شرکت طراحی داخلی می‌کوشد در کارفرمایان خود نیز برای تهیه‌ی اشیای جدید به وجود آورد. به این شکل، هرفضای داخلی به ترکیبی نخبه‌گزین تبدیل می‌شود که ضمن سنتی بودن، رگه‌هایی از عناصر مدرن را نیز در خود دارد.