ساختمان سال ایران 13972021-04-18T12:24:06+04:30

جایزه‌ی ساختمان سال ایران 1397

گرامیداشت رُستُم وُســکانیان و

دیگر معماران ارمنی ایرانِ معاصر

#ساختمان_سال_ایران

ساختمان سال ایران 1397

علی فرقانیان، کارفرمای سال ایران 1397

پروژه تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1397

پروژه تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1397

پروژه تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1397

پروژه تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1397

راه‌یافته به مرحله‌ی بازدید ساختمان سال ایران 1397

راه‌یافته به مرحله‌ی بازدید ساختمان سال ایران 1397

راه‌یافته به مرحله‌ی بازدید ساختمان سال ایران 1397

بیانیه‌ی هیئت داوران

سازمان جایزه

شیوا آراسته: داور

سیاوش تیموری: داور

سهراب رفعت: داور

حمید و مجید فتوره‌چیانی: داور

علیرضا مشهدی میرزا: داور

محمود تفکر: کارشناس

روزبه رادبه: کارشناس

علی طهرانچی: کارشناس

محسن اکبرزاده: مشاور

محمدباقر طباطبائی: مشاور

علیرضا عظیمی: مشاور

شهریار خانی زاد: دبیر

تمامی آثار راه‌یافته به جلسه دفاع

تصاویری از مراسم اختتامیه

تصاویری از روز داوری

ویدئوکلیپ‌های جشن اختتامیه

حامی انحصاری

بنیان گذار

Go to Top