شرکت معمــاری ایســتا
سیّدحسین میرزایی

هدف نهایی در طرّاحیِ پروژه ایجاد فضایی سیّال با فُرمـهای اُرگانیک بوده است. کاربری این فضا آتلیه‌ی معماری می‌باشد که موضوع اصلی درباره‌ی شکل‌دهی معماری داخلی بنا، حرکت، موسیقی و رنگ در مقابل کریستالیزه‌کردن معماری در نظر گرفته شده که با حرکت نوار موبیوسْ فضاها و احجام و پُـروخـالی‌ها شکل گرفته و به این ترتیب فضاها به هم مربوط شده‌اند. فضا هنگامی درک می‌شود که تعریف شده باشد: سیاه و سفیدْ رنگِ غالب و حاکم، ترکیبی متضادّ برای تعریف فضاها، انتخاب شده است. این فضا شامل بخشـهای ورودی، شومینه، منشی، اتاق انتظار، بخش پذیرایی، اتاق مهمان، اتاق مدیر و آتلیه‌ی طرّاحی می‌باشد که همه‌ی فضاها توسّط نوار موبیوس شکل گرفته و با هم ترکیب شده‌اند. این نوار از روی دستگیره در شروع و پس از چرخش به دور فضا و تعریف کردن کلّیه‌ی فضاها از جمله ورودی، شومینه، و غیره در فضای انتظار برگشت پیدا کرده و با یک میخ به زمین متصل شده است، که تأکیدی‌ست بر «ایستا بودن» فضای معماری.
در قسمت ورودی نوار موبیوس، روی یک سکّو 12 سانتیمتری بالا آمده که نشان دهنده‌ی قائل‌شدن ارزشی والا برای مراجعه کننده است. سپس، حرکات دورانی نوار موبیوس تمامی توجّه را به خود جلب می‌کند و ناخودآگاه ارباب رجوع را به سَمتِ روبرو می‌کشاند. نما نیز از فُرمـهای داخلی بی‌تأثیر نبوده: طرّاحی نما برگرفته شده از طرّاحی داخلی بوده، به گونه‌ای که حسّ کنجکاویِ رهگذران را تحریک کرده و آنها را به داخل فرا می‌خواند.
یکی از مشکلات در طرّاحیْ وجود ستونـهای عظیم‌الجثّه در فضا بود که توسط نوار موبیوس حل شده و نورپردازیها که به صورت مخفی از میان آن خودنمایی می‌کنند، ستونـها را به المانـهایی زیبا و تأثیرگذار تبدیل کرده‌اند. در مارپیچ وقایع که بین تاریکی و روشنایی در نوسان است تمایل حرکت به سوی تکامل می‌باشد؛ هدفْ روشنایی است در مسیری پر از تاریکی، در تمامی فضا نورها به صورت مخفی از میان این نوار خودنمایی می‌کنند. هندسه‌ی خالص این فضا بیضی و دایره است. برای ایجاد روابطی موزون و اُرگانیک و انعکاس احساس زیبایی عمیق در فرم هاست. فضا در عین پیچیدگی کاملاً ساده تعریف شده؛ فُرمـهایی آزاد که تمام بخشـها را به تفکیک شکل می‌دهند. نوار موبیوس با دنبال کردن جای پاها مسیری را جستجو می‌کند تا به نتیجه برسد.
روند اجرا:
در طرّاحی این فضا به دلیل فُرمـهای نرم و آزاد از آرماتوربندی و بتن استفاده شده است. غالب‌گیری در محل صورت گرفت. سپس بر روی پوشش بتنْ نازک‌کاریِ گچ انجام شده، و بر روی پوششِ گچْ رنگِ آکریلیک زده شد، که به سازه‌ی بتُنی اجازه‌ی تنفّس می‌دهد.
پوشش سرامیکِ کف با ابعاد 60×60 با زمینه‌ی سفید و خطوط هاشورخورده‌ی ضعیفِ تیره تأکیدی بر حرکت سیّال در کف می‌باشد و نیز هنگام اجرا سعی بر این بوده تا خطوط در کف بریدگی و انقطاع نداشته باشند و سیّـالیّـت را حفظ کنند. محدوده‌ی فضاها توسّط پرده‌هایی کاملاً شفّاف از هم جدا شده است. هدف از این کار این بوده تا فضاها شفّافیّت‌شان را حفظ کنند و ارتباطشان را با یکدیگر از دست ندهند.

معماری داخلی: رستوران و فست‌فود

_______________________________________

نام پروژه: شرکت معماری ایستا
طرّاح پروژه: سیّدحسین میرزایی
مجری: گروه طرّاحان و معماران ایستا
مدیر اجرایی: اسفندیار عبدشاه، علی میرزایی
کارفرما: گروه طرّاحان و معماران ایستا
مکان: خیابان ونک
مساحت: 180 متر مربّع
تاریخ تکمیل: تیر تا شهریور 1384

ل

مدارک فنی