مسابقه مجموعه مسکونی شار، اثر شرکت ارش بعد چهارم (کد 4100)

در طراحی مجتمع مسکونی فوق در ابتدا تلاش شد تا مشاهدات طراح جهت درک صحیح وضعیت موجود تدوین شود و سپس بر اساس مشاهدات موجود، هدف طراحی مشخص و در پایان، استراتژی‌های لازم برای نیل به هدف تعیین شدند.
شرح این پروسه بدین قرار است:
1. مشاهدات
1-1. طبیعت سایت (انبوه درختان موجود در داخل و خارج سایت+قنات)
2-1. عرض کم کوچه نسبت به برِ زمین
3-1. رواج ساخت آپارتمان‌های لوکس وسیع به جای خانه‌های حیاط‌دار (از بین رفتن ارتباط انسان و طبیعت)
2. اهداف
1-2. بازتعریف سبک زندگی با احیای مزایای خانه‌های مستقل و حیاط‌دار
2-2. حداکثر استفاده از مزایای مجتمع مسکونی جمعی
3-2. تقلیل معایب سبک آپارتمان‌نشینی
3. استراتژی‌ها
جهت تحقق این اهداف، بر اساس مشاهداتی که ذکر شد استراتژی‌های زیر در دستور کار قرار گرفت:
1-3. کنترل قرارگیری سطح اشغال در جهت حفظ درختان موجود
2-3. ارتباط بصری بافت اطراف با فضای باغ داخل سایت از طریق ایجاد فضاهای خالی در حجم پروژه
3-3. امتداد فضای سبز اطراف پروژه به داخل واحدها
تبدیل بالکن‌های رایج در آپارتمان‌ها به حیاط از طریق دو برابر کردن ارتفاع بالکن و ارتباط فضایی بین بالکن بدون مخدوش شدن فضای خصوصی
4-3. ایجاد احجام پر و خالی در جهت درک حجمی ناظر پیاده
با توجه به عرض کم کوچه و برِ طولانی ساختمان سعی شده تا با متخلخل کردن، حجم وسیع ساختمان به لحاظ بصری تلطیف شود.
5-3. با توجه به شیب شمال-جنوب سایت میتوان فضای باغ موجود را با فضاهای مشترک ترکیب کرد.
6-3. استمرار حرکت آب با استفاده از قنات موجود در داخل مجموعه
7-3. حداکثر استفاده از نور شمال و جنوب
8-3. تخصیص حیاط و تراس به تمامی واحدها

معماری معاصر ایران :مسکونی

____________________________________           

شرکت ارش بعد چهارم (کد 4100)
سایت: www.arsh4d-studio.com
گروه طراحی: پانته‌آ اسلامی، علیرضا شرافتی، الناز صبوری، محسن شریفی، زهرا آجرلو، شبنم آزموده

این پروژه اثری است از شرکت ارش بعد چهارم
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار شرکت ارش بعد چهارم در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!