سومین جایزه ملی طراحی داخلی 1390

بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی

از 27 طرح ارائه شده در بخش طرّاحی و معماری داخلی فضاهای مسکونی در مرحله نهایی 4 طرح با کُدهای 6، 7، 9 و 10 برگزیده شدند که با مقایسه‌ی ارزش‌های طرّاحی، کُدِ 6 از طرف هیئت داوران به‌عنوان طرح اوّل انتخاب شد.

مشخّصات اصلی و کلّی طرح برگزیده (خانه‌ی سفید) عبارتست از:

 1. بازخوانی طرح معماری
 2. استفاده از کُمُدها به‌عنوان جداکننده‌های سنگین و ایجاد قابلیّت تغییر در فضاها
 3. استفاده‌ی حدّاقلی از مصالح سنگین
 4. شفّافیّت در فضاها
 5. خوانایی و شاخص شدن فضاهای داخلی و ادامه­ی آن در نماها با استفاده از رنگ‌های اصلی
 6. مینیمال بودن کلّیت بنا و هر یک از عناصر فضاهای داخلی

اِشکال طرح با توجّه به وسعت آن تغییر رقوم ارتفاعی در کف و سقف بوده است، که در کفْ این اشکال بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ بهتر بود با تغییر رنگ یا تغییر فُرم این تأکید صورت می‌گرفت.

بخش معماری داخلی فضاهای عمومی

از 38 طرح ارائه شده در بخش طرّاحی و معماری داخلی فضاهای عمومی در مرحله­ی نهایی، 6 طرح با کُدهای 1، 5، 17، 19، 32 و 33 برگزیده شدند که با مقایسه‌ی ارزش‌های طرّاحی، کُدهای 1 و 17 از طرف هیئت داوران مشترکاً به‌عنوان طرح اوّل برگزیده شدند. مشخّصات اصلی و کلّی دو طرح برگزیده عبارتند از:

طرح 1 (نمایشگاه لگراند)

 1. شفّافیّت و خوانایی طرح
 2. اجرای بسیار دقیق طرح
 3. ترکیب ستون‌ها و پانل‌ها به عنوان صفحات نمایش
 4. استفاده از نورپردازی مناسب در جهت ارائه‌ی مناسب تجهیزات مورد نمایش
 5. تنوّع فضایی در عملکردهای لحظه‌ای نمایشگاهی با توجّه به تنوّع در تجهیزات ارائه شده
 6. محدود نمودنِ مصالح در کلّ فضاهای نمایشگاهی
 7. قابلیّت دسترسی به زیرساختِ پیچیده و هوشمند تأسیسات الکتریکی با توجّه به حجم آن

طرح 17 (مطب دندانپزشکی)

 1. توجّه به اصول طرّاحی صنعتی
 2. استفاده از مدولاسیون خاص و اجرای بسیار دقیق طرح
 3. ایجاد پرسپکتیوهای متنوّع، به‌ویژه در ورودی و انتظار
 4. تغییر پیچید‌گی در طرّاحی بدنه و سقف‌ها با توجّه به تجهیزات اتاق پزشکان
 5. توجّه به حدّاقل تنوّع در مصالح و رنگ
 6. هماهنگی در طرّاحی پوشش تجهیزات تأسیساتی و طرح بدنه‌ها

بخش ایدهی طرّاحی آزاد یک واحد فرضی با مشخّصات تجهیزات داخلی و مبلمان

متأسّفانه در این بخش هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان به مشخّصات خواسته شده در برنامه توجّه ننمودند. با این حال هیئت داوران دو طرح را ــ بدون اعلام برنده یا برگزیده ــ قابل تقدیر دانست که از 18 طرح ارائه شده در این بخش طرح‌های 12 و 14 بوده است. مشخّصات اصلی و کلّی در طرح‌های قابل تقدیر در این بخش عبارت بودند از:

طرح شمارهی 12

ــ طرح به لحاظ معماری و معماری داخلی در جانمایی عناصر طرح و ملاحظات محیطی و فنّی و مهندسی دارای ضعف است. بر اساس برنامه‌ی ارائه‌شده، شرکت‌کنند‌گان علاوه بر ارائه‌ی ایده‌ای آزاد جزئیات مبلمان و تجهیزات را می‌خواسته که توجّه نشده است.

ــ امکان تنوّع فضایی در قابلیّت تغییر جداکننده‌ها و استفاده‌های متنوّع از مبلمان و کُمُدها در پارتیشن‌ها، همچنین عدم استفاده از مصالح سنگین در طرح جداکننده‌ها از نکات مثبت طرح است.

طرح شمارهی 14

ــ مصالح پیش‌بینی‌شده در طرح فوق‌العادّه سنگین هستند؛ در نظر نگرفتن توسعه‌های آتی نیز از اشکالات طرح است (فضای طرّاحی شده 75 متر مربّع است).

ــ عدم توجّه به موقعیّت طرح در ترکیب با محیط

ــ عوامل مهم در طرّاحی این واحد از جمله محیطی، فنّی و مهندسی کمتر مورد توجّه قرار گرفته؛ به ویژه در مختصّات سه‌بعدی عناصر طرح.

ــ خلوص طرح، عدم تنوّع در مصالح و نحوه‌ی ارائه‌ی طرح نکات مثبت طرح است.

هیئت داوران ضمن قدردانی از ایده‌ی برگزاری مسابقه‌ی معماری داخلی توسّط مسئولین محترم مجلّه‌ی هُنر معماری و مسئولین محترم شرکت مبلمان هارمونی به‌عنوان حامی این مسابقه، و تأکید بر ارزش‌های به‌دست آمده در استمرار آن به دلایل اعلام شده در اهداف طرح، بدین وسیله از کلّیه‌ی شرکت‌کنند‌گان در این مسابقه نیز تشکّر می‌نماید.

بیانیه هیئت داوران

اطلاعیه مهم دبیرخانه مسابقه طراحی و معماری داخلی هنرمعماری

باید آموزش می‌دیدیم و یاد می‌گرفتیم که : به حقوق مؤلف احترام بگذاریم، راست‌آزما باشیم و ذهن سالم و پندار نیک داشته باشیم، در گفتار صداقت داشته باشیم، در عمل و فعالیت حرفه‌ای با اخلاق باشیم و بسیار بایدهای دیگر که تداوم آن‌ها ابتدا اعتبار و شخصیت و اعتماد و احترام و استواری ” فردی ” و سپس در فراوانی و تکرار، همین خصوصیات را بصورت ” اجتماعی” به همراه دارد.

اطلاع دارید که سومین مسابقه طراحی و معماری داخلی بر اساس دعوت مجله ” هنر ِ معماری”  از فروردین‌ماه سال جاری شروع و در اواخر شهریور ماه مورد قضاوت قرار گرفت و طرح های برگزیده در سه بخش موضوع مسابقه:

1- معماری داخلی فضاهای مسکونی؛

2- معماری داخلی فضاهای عمومی؛

3- طرح ایده آزاد یک واحد فرضی با ارائۀ جزییات تجهیزات داخلی و مبلمان؛

در مراسمی که به منظور تقدیر و اهدای جوایز به طرح‌های برگزیده در کتابخانه ملی برگزار شد معرفی شدند. پس از گذشت یک هفته  از اعلام عمومی و اعطای جوایز، دست‌اندرکاران این مسابقه در مؤسسۀ هنرمعماری قرن و همکاران حرفه‌ای ایشان اطلاع حاصل کردند که متأسفانه طرح برگزیده اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی این دوره یعنی پروژۀ بازسازی ” خانۀ سفید” ، کپی عین به عین بازسازیِ انجام شده در آپارتمانی در منطقۀ Timisoara رومانی در سال 2007 است که در سایت WWW.archdaily.com/7715/white-apartment parasite studio معرفی شده است.

مؤسسه هنرمعماری قرن پس از اطلاع از این اقدام غیرحرفه‌ای و با نظرخواهی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری این مسابقه تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

1- حذف برنده اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی؛

2- استرداد کلیه جوایز اهدا شده؛

3- معرفی شرکت‌کنندۀ مورد نظر به مؤسساتی که این گونه مسابقات را برگزار می‌کنند؛

4- محرومیت دائم العمر ایشان از شرکت در مسابقات معماری و معماری داخلی مؤسسه هنرمعماری.

در خاتمه با توجه به طرح‌ها و پروژه‌های بیشماری که همه ساله در سطح جهان ارائه و به اجرا درمی‌آید و عدم امکان مطابقت طرحهای شرکت داده شده در مسابقات با مجموعۀ این فعالیتها و تسری‌نداشتن قانون حقوق مؤلفین در ایران، مسئولیت‌ها و پیامدهای هر نوع اقدام خلاف اخلاق حرفه‌ای در این زمینه متوجه شرکت‌کنندۀ مربوطه خواهد بود.

بخش فضاهای مسکونی

در این بخش لوح تقدیر، جایزه‌ی نقدی و تندیس رتبه‌ی نخست به‌علت تغلب بازپس گرفته شد!

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

بخش فضاهای عمومی

رتبه نخست

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

علی خادم‌زاده

علی‌اکبر صارمی

حمید گازر

حسن متقی

کامبیز ناظرعمو

تصاویری از مراسم اختتامیه

حامی انحصاری

بنیان گذار