سوئیت لواسان

پارمیس میرزابابایی

روند شکل گیری طرح در راستای همگام سازی با بستر طبیعی و آسیب نزدن به آن شکل گرفت سوئیت لواسان و احترام و تأثیرپذیری از طبیعت ، به عنوان هسته ی اصلی ایده ی طراحی انتخاب شد . چراکه انسان خود بخشی از طبیعت و محیط اطراف بوده و هر نوع آسیب به آن در نهایت به خود او باز خواهد گشت. بعلاوه استفاده از عناصر طبیعی در محیط ، زیستن را کیفیت می بخشد و باعث تجربه متفاوتی از فضا خواهد شد.

همچنین سعی بر آن بود که پوسته ی نما نیز در راستای ناهمگونی و سختی طبیعیِ تخته سنگ و صخره طراحی شود .  در نتیجه  با کنار هم قرار دادن ناهماهنگِ شبکه ها ، به ایده رسیدیم و با ایجاد قسمت های پر و خالی در این شبکه های برآمده، نورگیری داخلی پروژه را به خوبی کنترل کردیم.

معماری داخلی: کانسپت

_______________________________________

طراح معمار: پارمیس میرزابابایی

مساحت: 80 متر مربع
آدرس پروژه: تهران – لواسان

نوع سازه: اسکلت بتنی

تاریخ شروع و پایان طراحی: 1397

ترسیم: پارمیس میرزابابایی

گرافیک: پارمیس میرزابابایی

ل

مدارک فنی