سردر ورودی کارخانه فولاد اميرکبير اثر دفتر معماری تداوم پویا

در طراحی اين پروژه سعی شده فعاليت کارخانه و پروسه توليد آن در طرح ورودی به نمايش گذاشته شود. در خط توليد کارخانه فولاد امير کبير مقاطع چهارگوش ( بيلت ) به آرماتور با سايزهای مختلف تبديل می شود، در پروسه طراحی مقطع اول به صورت مستطيل و در مقطع آخر منحنی شکل می باشد. از پروسه تبديل اين دو فرم به يکديگر ( مورف کردن ) فرم و مقاطع ميانی به وجود آمده است.
پس از توليد فرم، اين حجم از مکعب مستطيل اوليه کم شده و ايجاد يک فضای تهی ميانی می کند.
برای تاکيد بر محصول نهايی کارخانه ( آرماتور ) المان های لوله ای شکل در جهت تغيير فرم جانمايی شده تا علاوه بر جهت دار کردن پروژه، مقياس را نيز مشخص کند.

معماری معاصر ایران : صنعتی و تولیدی

____________________________________________            

نام پروژه : سردر ورودی کارخانه فولاد اميرکبير
کارفرما: شرکت فولاد اميرکبير
طراحان: ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل طلایی
همکاران طراحي: حميدرضا رزم آريا، ايمان دانشور، رعنا صفاری
سازه: فرهادگرمچی
اجرای فلزی: محمد اطهری
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
ایمیل: info@tdcoffice.com
سایت: www.tdcoffice.com

این پروژه اثری است از دفتر معماری تداوم پویا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری تداوم پویا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!