ستاره کیش قطعه 76-77مسکونی، اثر امید شفیعی

قطعات 77-76 پروژۀ ستارۀ کیش

قبل از هر توصیفی، شایان ذکر است که این پروژه با کالبد و شاخصه‌های مورد نظر، در زمانی طراحی گردید که کلیه‌ی فاکتورهای زیربنایی طرح مانند فونداسیون، استقرار ستون‌ها و جانمایی فضای پله‌ها و آسانسور براساس یک طرح پیشین، تثبیت شده و در مرحلۀ اجرا بوده‌اند. از این رو سعی گردید اهداف طراحی در چارچوب این محدودیت امکان بروز یابند.
شاید غرور و تواضع، پر و خالی شدن، اولین مفاهیمی باشد که پروژه‌ی فوق به ذهن یک ناظر خارجی متبادر کند. نیمی از وجودِ کالبد، معماری مدرن و ساده انگاری آن را به رخ می‌کشد و نیمی دیگر بر آن است که به لایه‌ها و فولدهای دست‌یافتنی و تواضع یافته‌ی گفتمان فولدینگ و پیچیدگی‌های پسامدرن دست یابد.
پوسته‌ی بیرونی این مجموعه که ذائقه و ذوق زمانه را پوشش می‌دهد به رغم شکستگی‌ها و بی‌نظمی آن، در پی حفظ نظم یکپارچه‌‌ی خود است و از زاویه‌ای دیگر به گفتمان رویش و ریزش ادامه می‌دهد. نه مکعب و نه از عنان گسیخته، چیزی مثل شخصیت کاربر چند بعدی آن، که قرار است در آن سکنی کند. حرکت عناصر بیرونی، حساب شده و بی‌افراط و تفریط خودنمایی می‌کنند.
تنوع واحدها در این مجموعه، از حیث متراژ و طراحی قابل توجه بوده و قادر است طیف وسیعی از اقشار مختلف را پوشش دهد.
پنجره‌های گسترده، فضاهای واسطه و نیمه‌باز با عمق زیاد و واحدهای دارای حیاط که از عناصر شاخص این مجموعه شمرده می‌شوند به رابطه‌ی باز و پیوستگی فضای درونی و بیرونی گرایش داشته و با توجه به اقلیم خاص منطقه، برونگرایی این مجموعه نیز در این راستا رخ می‌نماید.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_____________________________________           

نام پروژه/عملکرد: ستاره کیش قطعه 76-77 / مسکونی
شرکت/دفتر طراحی: امید شفیعی
معماران اصلی: امید شفیعی
نوع سازه: بتن پس‌تنیده
آدرس پروژه: کیش، شهرک صدف
مساحت/زیربنا: 30700 مترمربع
کارفرما: مهندس فرشاد فرزین
تاریخ شروع/تاریخ پایان ساخت: 1397/1400

این پروژه اثری است از امید شفیعی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار امید شفیعی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!