ستاره کیش قطعه 74-75، اثر امید شفیعی

قطعات 75-74 پروژه ستارۀ کیش

ماهیت زندگی، جنسی دو پاره دارد، جنسی از نوع یک گفت‌وگو، یک دیالوگ و بده و بستان. از صبحگاه تا شامگاه و حتی در خواب شبانه، درون و برون انسان با یکدیگر در رابطه ومعامله، در کشمکش و تفاهم به سر می‌برند. هر یک بازتابی از دیگری را عیان می‌کند و هریک بدون دیگری بی‌حاصل است.
درون آدمی پیوسته درحال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از دنیای بیرون است. همان‌گونه که بیرون را شکل می‌دهد از آن نیز شکل می‌گیرد و در این میانه، کالبدی به نام جسم نقش عنصر میانی را برعهده گرفته و درون و برون با بهره‌گیری از این عامل به پاسخگویی متقابل می‌پردازند.
این بازی درون و بیرون، جریانی است که در پروژه حاضر اتفاق می‌افتد. فضایی که از مرکز درون شکافته شده و از چهار سو به فضای پیرامون آغوش می‌گشاید تا به خلق فضایی واحد دست یابد. فضاهای میانی به مثابه‌ی رخسار کالبد، رابطه‌ی درون و بیرون را انعکاس داده و توامان چهار بالِ رو به درون این فضا در حین به رخ کشیدن حُجب ایرانی، صلابت رابطه را تضمین می‌کنند.
پروژه‌ی حاضر با هم‌زیستی و گفت و گوی دو فضا و نفوذ درعمیق‌ترین لایه‌های انسانی، رویکردی ارگانیک را به نمایش می‌گذارد. واحدهای مسکونی در کلیه‌ی طبقات این مجتمع، در اقلیم گرمی مانند جزیره‌ی کیش از کوران مناسب برخوردار بوده و با برخورداری از مجاورت دو و سه سویه با فضای بیرون، رابطه‌ی باز بین دو فضا را تحقق می‌بخشند. یک طرح گشوده و سخاوتمند با حداقل فصول مشترک بین واحدها که آشکارا به رضایتمندی و روحیه بخشی کاربر می‌انجامد.
رویکرد تکثرگرایی بصری با فرورفتگی و بیرون‌زدگی فضاهای واسطه و میانی در حین سادگی در اجزاء و تلاش برای اقناع نیازهای زیبایی‌شناسی در دوری از یکنواختی موفق عمل کرده و تنوع بصری را تحقق می‌دهد.
پروژه فوق با هدف گرفتن نیازهای ثانویه‌ی کاربر ایرانی از پاسخ‌گویی به نیازهای اولیه فراتر می‌رود و با نگاهی چند لایه به زندگی، اهداف واقعی یک فضای معمارانه را نشانه می‌گیرد.

معماری معاصر ایران: مسکونی

____________________________________           

نام پروژه/عملکرد: ستاره کیش قطعه 74-75/مسکونی
شرکت/دفتر طراحی: امید شفیعی
نوع سازه: بتن پس‌تنیده
آدرس پروژه: کیش، شهرک صدف
مساحت/زیربنا: 9670 مترمربع
کارفرما: مهندس فرشاد فرزین
تاریخ شروع/تاریخ پایان ساخت: 1397/1400

این پروژه اثری است از امید شفیعی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار امید شفیعی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!