ساختمان پزشکان Fountain اثر رضا مفاخر

از زمانی که فضا به چالش اصلی معماری تبدیل شد، کالبد بافت شهرها، انسان را در مسیر پیمایش قلمروهای فضایی ممتد قرار داده است. این قلمروها، تاثیر عملکردی بر قلمروهای فردی و شخصی انسان‌ها دارند.
قلمرویی در تعامل و کنش با قلمرویی دیگر.
فضا در برابر انسان…
صفر هستی شناسانه‌ی انسان کنش‌های شخصی و درونی اوست با بنیادی‌ترین درگیری‌های شخصی‌اش: مرگ، زندگی، خرد و تکامل.
زندگی اگر با دقت نگریسته شود، پر از نقاطی است که می‌تواند شکاف‌های روح و جسم را تجلی دوباره بخشد. انگار که خرد و تکامل چون ریشه‌ای از هر پستوی ذهن ما به سوی جسم ما راه می‌یابد و تجلی آن می‌تواند هم ظاهر و هم باطن را تحت تاثیر قرار دهد.
بیماری و درگیر شدن با آن اما برای بسیاری نقطه‌ای از زندگی است که تمام عملکردهای وجودی‌اش را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حلقه‌ی اتصال میان باطن و ظاهر را به شدت از خود متاثر می‌کند. در تکاپوی میان ذهن و خرد، اگر بیماری به درمان برسد، چون چشمه‌ای که تشنه‌ای را سیراب کرده و با اشتیاق بیشتری راهی می‌کند؛ می‌تواند هسته‌ی وجودی او را دوباره بازسازی کند.
از همین منظر، The Fountain، نگاهی شاعرانه و در عین حال خردجویانه دارد به تاثیر بهبود ناشی از شناخت دوباره‌ی هستی انسان رها شده از بیماری و تجلی آن در قلمروهای فضایی ساختمان.
چگونه می‌توان رسید به آن نقطه که زندگی را آن گونه که هست دید. بازشناسی خود برای دیدن جلوه‌های خرد، و این خرد در Fountain، هسته‌ی عملکردی است که به واسطه‌ی شیارهای نما در چشم مخاطب ترسیم می‌شود.
معنای جاودانگی چیزی جز پیدا کردن اکسیر زندگی در زمانیست که هنوز زنده‌ایم؟
تجسم نوشدارویی از چشمه‌ی خرد و تکامل، در ساختمانی که در قلب خود به سوی این مقصود – رهایی از بیماری – حرکت می‌کند و جلوه‌های این حرکت درونی به سمت بیرون آن ریشه می‌دواند و از هر روزنی راه خود را به بیرون می‌یابد. به گونه‌ای که هم چشم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم مخاطب را درگیر پرسشی اساسی می‌کند. صفر هستی شناسانه ی انسان چیست؟

نام پروژه ـ عملکرد: ساختمان پزشکان Fountain، درمانی
شرکت ـ دفتر طراحی: مهندسین مشاور زما
معمار اصلی: رضا مفاخر
همکاران طراحی: طناز کریمی، شروین اسماعیل‌زاده
همکاران ارائه: مریم جبار، هلیا مدائنی، شادی اسماعیلی،
شروین اسماعیل‌زاده
نوع تأسیسات ـ نوع سازه: چیلر و موتورخانه حرارت مرکزی در کنار
فن کویل، اسکلت بتنی
آدرس پروژه: مازندران، ساری، میدان شهرداری، خیابان فرهنگ، خیابان قانی
مساحت کل ـ زیربنا: 9300 متر مربع
کارفرما: آقای سیلسپور
تاریخ شروع و پایان ساخت: تیر ماه 1398  -  در دست اجرا
وب سایت: www.xema.com

این پروژه اثری است از مهندس رضا مفاخر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ساختمان مرز، اثر مرتضی علی‌نیا مقدم، حمید بابایی و هیوا ابن عباس