ساختمان مکعب سفید اثر حمید رحیمی مهربان

با نگاه اجمالی به محدوده‌ی سایت دریافتیم که از نظر پوشش گیاهی، باغ‌های سنتی قزوین که در جبهه‌ی شرقی و جنوبی واقع شده‌اند، ارزش توجه ویژه را دارند، بنابراین در جهت آزادسازی پرسپکتیوهای انسانیِ این زوایا اقدام نمودیم. با قرارگیری جداره‌های شیشه‌ای در این وجوه این امکان میسر گردید که فضای درونی و بیرونی پروژه نیز ادغام گردد. همچنین چرخش 45 درجه‌ای بازشوها توانست نور خورشید را به صورت غیرمستقیم وارد برخی از فضاهای درونی پروژه نماید. افزایش تنوع فضایی و نیز جلوگیری از خیرگی چشم ناظر در فضای درونی از جمله مزایای این حرکت هستند. احساس سرزندگی در فضا نیز بدین ترتیب افزایش یافت. پیرامون تکنیک ساخت پروژه هدف اولیه، استفاده از مصالحی با کمترین تاثیر روی محیط زیست بود. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر (پانل‌های خورشیدی) جهت تولید انرژی و استفاده از تکنیک خشکه‌چینی در این بین مورد استفاده قرار گرفته است. خشکه‌چینی نما موجب سبک‌سازی بنا و جلوگیری از ریزش بنا در مواقع زلزله نیز می‌گردد.

معماری معاصر ایران : اداری           

_________________________________________             

نام پروژه ـ عملکرد: ساختمان مکعب سفید، اداری
شرکت ـ دفتر طراحی: حمید رحیمی مهربان و همکاران
معمار اصلی: حمید رحیمی مهربان
همکاران طراحی: سمانه مومن‌پور، عرفان محمدی، سینا عبادی، نسرین مهربان،
فرنوش میرزائی
طراحی و دکوراسیون داخلی: حمید رحیمی مهربان
نوع تأسیسات ـ نوع سازه: پنـل خـورشـیـدی، اسکلت بتنی و مصـالـح
آکوآپنل
آدرس پروژه: قزوین، خیابان بهشتی
مساحت کل ـ زیربنا: 240 متر‌مربع، 1700 متر‌مربع
کارفرما: آقای رئوفیان
تاریخ شروع و پایان ساخت: 1398  -  1395
عکاسی پروژه: مجید سعیدی
ایمیل: dr.mehraban1@yahoo.com

این پروژه اثری است از مهندس حمید رحیمی مهربان
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!