ساختمان مسکونی ارغوان، اثر دفتر معماری علیدوست و همکاران

• ساختمان ارغوان در منطقه 2 شهرداری تهران در محدوده سعادت آباد در زمینی به مساحت در حدود 260 متر مربع در 8 طبقه، شامل 2 طبقه زیرزمین و 5 طبقه روی همکف با اسکلتی بتنی و زیربنایی در حدود 1400 مترمربع در فروردین 94 شروع و اسفند 96 خاتمه یافت.

• از آنجایی که کلیه واحد های ساختمان ارغوان متعلق به اعضای یک خانواده می باشد، از این رو طراحی فضاهای داخلی با برنامه فیزیکی مشخص و تعیین شده روبه رو بود. این فضاها شامل 4 واحد مستقل به صورت 3 واحد 170 متری و یک واحد دوبلکس، یک سالن مخصوص جشن ها و مهمانی ها به همراه انباری ها و تأسیسات در زیرزمین اول و یک مجموعه استخر و اتاق ورزش در زیرزمین منفی 2 طراحی گردید. همچنین به منظور جمع شدن کلیه اعضای خانواده، فضای بام به گونه ای طراحی گردید تا علاوه بر ایجاد محیطی صمیمی، توجه ویژه ای به حضور فضای سبز حاصل گردد.
در برخورد با طراحی نما در روند طراحی پروژه، مسائلی از قبیل توجه به سیمای شهری، در نظر گرفتن فضای سبز و امتداد سبزینگی در نما، توجه به طراحی جزئیات در ساختاری یکپارچه و همچنین استفاده از مفاهیم معماری ایرانی در پروژه مد نظر قرار گرفت.

• با توجه به حساسیت کارفرما در چینش کاربری های فضاهای داخلی پروژه، توجه به خواسته های ساکنین و تأمین فضاهای مورد نیاز، رعایت تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی، تأمین ابعاد مناسب برای تک تک فضاها و همچنین توجه به نحوه کنترل نور با نیم نگاهی به رعایت حریم خصوصی فضاهای زندگی، از جمله مسائلی بود که می بایست در طراحی مورد توجه قرار می گرفت.
در راستای طراحی نما، ابتدا به منظور حفظ دید و منظر، ایجاد شفافیت در پوسته نما ملاک عمل قرار گرفته و سپس به منظور تلفیق آن با مفاهیم معماری ایرانی از جمله ایجاد محرمیت، کنترل نور و خلق سایه به عنوان یک عنصر در طراحی داخلی، از الگوی “فخر و مدین” استفاده گردید.
الگوی “فخر و مدین” از دو بخش فضای پر و خالی با چیدمان منظم بهره گرفته شده است. از این رو در گام اول سعی گردید با حفظ این ساختار از یک سو و تغییر مقیاس عناصر تشکیل دهنده از سوی دیگر به الگویی جدید دست یافت تا بتوان از آن چه در مقیاس کلان بعنوان طرح ریزی نمای اصلی پروژه و چه در مقیاس خرد بعنوان صفحاتی نیمه شفاف بهره برد. بنابراین ابتدا نما را به بخش های پر و خالی تقسیم بندی کرده و در مرحله بعدی از الگوی فخرومدین در بخش های پر به صورت پوسته دوم استفاده کرده تا ضمن کنترل نور ورودی و سایه اندازی در داخل فضا بتوان دید و منظر از داخل به فضای بیرون را نیزحفظ نمود. در ادامه با ایجاد گلدان هایی در فضاهای خالی نما، سبزینگی فضای شهری بر روی بنا امتداد پیدا کرده و در انتها به فضای سبز بام پروژه ختم گردید. همچنین به منظور هماهنگی با ساختمان های مجاور از یک سلسله المان های عمودی بکار گرفته شده در نماهای ساختمانهای همسایه استفاده گردید تا ضمن قاب نمودن فخرومدین های به کار رفته در نما، سبب ایجاد هماهنگی با سیمای شهری خیابان گردد.

• در نهایت سعی بر این بود تا ضمن رعایت خواسته های کارفرما به عنوان استفاده کننده اصلی فضا، بتوان بین استفاده از عناصر سنتی با بیانی مدرن در بیرون از یک سو و سادگی و تأثیر پذیری فضای داخلی از عناصر نما از سویی دیگر تعادل و تعاملی منطقی برقرار نمود.

معماری معاصر ایران: مسکونی

______________________________          

نام پروژه: ساختمان مسکونی ارغوان
دفتر طراحی: دفتر معماری علیدوست و همکاران
معماران اصلی: شهاب علیدوست- سونا افتخاراعظم
همکاران طراحی: امیرنیک نفس، حمیده رئوف زاده، سهند محدث، محمود جافرمن، مهدی بهشتی، آرش دریایی، قاسم ناییجی، پریسا سلطانی، رخساره پناهی نژاد ؛
طراحی و دکوراسیون داخلی: دفتر معماری علیدوست و همکاران
نوع تاسیسات: سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی( دیگ و چیلرتراکمی هواخنک)
نوع سازه: اسکلت فلزی
آدرس پروژه: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی، کوچه عباس اناری، پلاک 76
مساحت زمین: 260 مترمربع
زیربنا: 1400 مترمربع
کارفرما: خانم زندیه، آقای مشهدی
تاریخ شروع ساخت: فروردین 94
تاریخ پایان ساخت: اسفند 96
عکاسی پروژه: فرشید نصرآبادی
وبسایت دفتر:  www.alidoost-partners.com
ایمیل:             Info@alidoost-partners.com

این پروژه اثری است از دفتر معماری علیدوست و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری علیدوست و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!