ساختمان فرشته، اثر سید حمید نورکیهانی و همکاران

معماری معاصر ایران : اداری، مسکونی             

_________________________________________    

طراح: سید حمید نور کیهانی و همکاران

نام پروژه: ساختمان فرشته
عملکرد:
ساختمان مسکونی با موقعیت اداری
سال ساخت: 1391
کارفرما: محمد عبداللهی مقدم
موقعیت پروژه: خیابان فرشته، پلاک 159
مساحت زیربنا: 1400 مترمربع، در 7 طبقه

www.nourkeyhani.com

h_nourkeyhani@yahoo.com

این پروژه اثری است از سیدحمید نورکیهانی و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار سیدحمید نورکیهانی و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!