ساختمان عسگری‌نژاد
معماری از بهروز احمدی
تهران، 1357

زمین محل استقرار ساختمان، شمالی است، ولی ساختمان برخلاف معمول ساختمان‌های تهران که در قسمت شمالی زمین ساخته می‌شوند، به دلیل شیب جنوب به شمال زمین در قسمت جنوبی آن ساخته شده و فضای باز در قسمت شمالی قرار گرفته است. شیب زمین در طرف شرق به غرب حدود 20/1 و در جهت جنوب به شمال در حدود 9 متر است. فاصله‌ی حداقل و حداکثر قطر زمین نیز بیش از 10 متر است. این وضعیت استثنایی طراحی خاصی را برای زمین طلب می‌کرد و باعث ایجاد اختلاف سطح در پلان‌ها و نهایتاً پیدایش فضاهای متفاوتی شد. برتری موقعیت این زمین دید بسیار خوب به طرف شمال و از معایب آن صدای زیاد حرکت اتومبیل‌ها در طرف جنوب زمین است که برای فضاهای داخلی مزاحمت ایجاد می‌کند. در طراحی فضاها استفاده از شیب طبیعی زمین مورد نظر بوده و این امر در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب در طراحی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. استفاده از مصالح ساده و مناسب با جزئیات لازم به منظور حفظ بنا از عوامل طبیعی با دقت زیاد صورت گرفته و همین امر ساختمان را از تخریب عوامل طبیعی دور نگه داشته است. در طرح و اجرای پروژه همکاری بسیار صمیمانه‌ی مالک ساختمان به منظور رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب بسیار موثر بود.

ساختمان عسگری‌نژاد

______________________

طراح: بهروز احمدی
کارفرما: مهندس عسگری‌نژاد
نوع زمین‌ها: شمالی
مساحت ساختمان: 1070متر مربع (در دو زمین مجاور)
مصالح: نمای سیمانی با جزئیات سفالی و پنجره‌ی آلومینیومی
سازه: اسکلت فلزی و طاق ضربی
تعداد طبقات: چهار واحد مجزا در دو طبقه و یک زیرزمین برای استخر و تاسیسات و انبار (در دو قطعه‌ی مجاور)
وضعیت فعلی ساختمان: ساختمان غربی تخریب شده و ساختمان شرقی قابل سکونت است.
محل اجرای پروژه: الهیه،تهران
سال ساخت: 1357

بهروز احمدی www.sharestan.com Info@sharestan.com

مدارک فنی