ساختمان سرپرستی بانک ملت استان آذربایجان شرقی اثر مهندسین مشاور تجیر

پروژه ساختمان مدیریت شعب و شعبۀ مرکزی بانک ملت آذربایجان شرقی، در شهر تبریز و در مجاورت بلوار ائل‎گلی واقع شده است. فاصلۀ نزدیک زمین پروژه تا مجموعه ارزشمند ائل‎گلی و نوساز بودن بافت محل و تأکید ساخت‎های جدید بر بلندمرتبه بودن ساختمان‎ها، همچنین دسترسی‎های سریع از طریق بلوارها و خیابان مجاور و وجود ایستگاه مترو در مجاورت زمین، از پتانسیل‎های مثبت جهت پیشرفت محل و انتخاب زمین به عنوان سایت مناسب پروژه می‎باشند.
سایت مذکور، زمینی تقریباً مستطیل شکل با کشیدگی در راستای شرق به غرب و به مساحت تقریبی 2374 مترمربع می‎باشد. با وجود احاطه شدن زمین از سه بر توسط خیابان (ضلع شرق به بلوار ائل‎گلی، ضلع جنوب به کوچۀ بن‎بست 6 متری و ضلع غرب به خیابان موجود 6 متری که در آینده عریض‎تر خواهد شد) و به وجود آمدن دسترسی‎های مناسب، اما عرض کم زمین در مجاورت بلوار ائل‎گلی به عنوان دسترسی اصلی مراجعان (حدود 40/26 متر) و کشیدگی آن به طول تقریبی 86 متر، تمهیدات معمارانۀ بسیاری برای جوابگویی به عملکردها و همچنین ایده‎های طراحی پروژه را اجتناب‎ناپذیر می‎نمود.
عملکردهای مورد درخواست کارفرما شامل یک شعبۀ اصلی، سالن اجتماعات چندمنظوره و ساختمان اصلی مدیریت شعب (ترجیحاً در 12 طبقه) بود. بنابراین در مرحلۀ اول با توجه به شرایط موجود و نیازهای آینده، برنامۀ فیزیکی پروژه توسط مشاور تهیه گردیده و پس از گفت و گوها و بررسی‎های فراوان سرانجام در جلسۀ شورایعالی معماری بانک تصویب شد و طراحی مرحله اول پروژه آغاز گردید. در این مرحله نکات اساسی که مورد نظر طراحان پروژه بود به شرح ذیل طبقه‎بندی گردید :
1- با توجه به اهمیت موضوع ساختمان، بنا بایستی دارای جلوه‎ای خاص بوده و شأن و موقعیت یک بانک مهم را بیان کند.
2- علیرغم قرار گرفتن زمین در مجاورت یک بلوار مهم شهری، به علت نامناسب بودن نسبت‎های طول و عرض آن، باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که در هنگام حرکت خودروها در جهات مختلف دید و منظر مناسبی فراهم گردد.
3- شعبه بانک هم به عنوان مکانی که مورد استفادۀ مراجعین در تمام ساعات اداری بوده و حتی عابربانک نیز در تمام ساعات شبانه‎روز قابل استفاده می‎باشد، باید دارای جلوه‎های خاص باشد. بنابراین ساختمان شعبه به گونه‎ای در نظر گرفته شد که تاحدودی متفاوت از ساختمان سرپرستی بوده و در مقیاس عابر پیاده طراحی گردد.
4- حل مسائل عملکردی، در زمینی محدود و خاص نیز از دلمشغولی‎های طراحان این مجموعه بود. این عملکردها به علت اهمیت چگونگی دسترسی به آنها و قرارگیری آنها در سطوح مختلف بارها و در جلسات گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی حل روابط بین عملکردها، کل حجم مجموعه را در مراحل مختلف تحت تأثیر خود قرار داد.
5- حل مسائل محیطی از قبیل سرما و گرما در شهری مانند تبریز و توجه به انرژی‎های پایدار نیز از نکات بسیار مهم و تأثیرگذار در طراحی مجموعه بود.
6- در کنار همۀ موارد مذکور، طراحان در کار خود ایدۀ یادمانی بودن بنا و کیفیت ماندگاری بنا را نیز مورد توجه قرار دادند و علاوه بر حجم خارجی در فضاهای داخلی نیز این ایده را دنبال نمودند به این امید که در آینده‎های دور نیز که احتمالاً عملکردهای یک بانک ممکن است دستخوش تغییر شود، کالبد کنونی جوابگوی تغییرات آینده باشد.
7- از طرفی با توجه به داخل نشستن ساختمان نسبت به برهای زمین، و در نتیجه داشتن نماهای چهارگانه (شمال، جنوب، شرق و غرب)، تمام نماها با دقت فراوان طراحی شد و به خصوص گوشه‎های محل تلاقی این سطوح مورد توجه بسیار قرار گرفت.
8- با توجه به نکات مذکور، مجموعه به صورت دو حجم مجزا طراحی گردید که در هم تنیده و با هم ادغام شده‎اند. چنین ادغامی یکی از مهمترین نکات طراحی در این پروژه بود.
به این ترتیب ساختمان مورد نظر به صورت دو حجم در هم تنیده، یکی به ارتفاع 2 طبقه و دیگری در 10 طبقه بر روی زمین و 2 طبقه زیرزمین به شرح ذیل طراحی گردید:
1-8) با توجه به لزوم ایجاد مجموعۀ خزانۀ مرکزی و صندوق امانات برای پروژه و همچنین ضرورت تأمین حداقل 80 عدد پارکینگ، زیرزمین‎ها در 2 طبقه هرکدام به مساحت تقریبی 2018 مترمربع طراحی گردید که در زیرزمین اول مجموعۀ خزانه مرکزی (شامل 3 پارکینگ ، حراست، فضای شمارش، فضای مسئولین ، خزانه بتنی و فضاهای خدماتی) و مجموعۀ امانات (شامل فضای پذیرش، کابین‎های اختصاصی، صندوق بتنی) به همراه 36 عدد پارکینگ مجموعه قرار گرفتند. در زیرزمین دوم نیز اتاق تأسیسات مرکزی (شامل موتورخانه، منابع آب، اتاق سرور، اتاق برق، اتاق دیزل‎ژنراتور) و تعداد 44 عدد پارکینگ طراحی گردیدند.
دسترسی به زیرزمین‎ها از طریق رمپ ماشین‎رو در ضلع غربی مجموعه تأمین می‎گردد.
2-8) طبقۀ همکف جهت جوابگویی به کاربری‎های دارای مراجع عام و به مساحت تقریبی 1450 مترمربع به فضاهای شعبه مرکزی، سالن اجتماعات (شامل فضاهای خدماتی، لابی و سالن اصلی به ظرفیت 250 نفر)، لابی اصلی ورودی ساختمان مدیریت شعب و فضای سبز اختصاص یافت. دسترسی به لابی ورودی مدیریت شعب و شعبه مرکزی از بلوار ایل گلی (بلوار اصلی) و دسترسی به سالن اجتماعات از کوچۀ 6 متری ضلع جنوبی طراحی گردید. ضمن اینکه جهت دسترسی به پارکینگ‎های مجموعه یک ورودی از خیابان 6 متری ضلع غربی تأمین شده است. با این تمهید، کشیدگی نامطلوب و نسبتاً زیاد زمین در راستای شرقی ـ غربی ، به پتانسیلی مثبت جهت تفکیک هر یک از فضاها تبدیل شده است.
3-8) طبقه اول به مساحت تقریبی 640 مترمربع به قسمت ارزی شعبه و فضاهای خدماتی قسمت آموزشی اختصاص یافته است.
4-8) طبقه دوم نیز به مساحت تقریبی 1122 مترمربع ضمن تفکیک کاربری‎ها، به مجموعۀ آموزشی بانک (شامل کلاس‎ها، سمعی بصری، کتابخانه، اداری) و همچنین قسمت‎های اداری ساختمان مدیریت شعب (مانند اداره بازرسی و اداره حقوقی) اختصاص یافته است.
5-8) از طبقه سوم به بعد، یکی از احجام اصلی به صورت یک ساختمان بلند و یکپارچه به مساحت تقریبی هر طبقه 690 مترمربع تا طبقۀ هشتم ادامه می‎یابد و ادارات زیر مجموعۀ مدیریت شعب مانند ادارات حسابداری، اعتبارات ساختمان، انفورماتیک و … را در بر می‎گیرد.
6-8) طبقۀ آخر (طبقه نهم) به قسمت مدیریت سرپرستی اختصاص یافته است و اتاق‎های مربوط به ریاست، 3 معاونت، اتاق کنفراس، رئیس دفتر و هال مراجعین را شامل می‎شود، ضمن اینکه جهت پذیرائی موقت از رؤسا معاونان سایر شعب اصلی، فضایی به صورت یک سوئیت در همین طبقه و در خارج از مجموعه مدیریت در نظر گرفته شده است.
7-8) لازم به توضیح است که تعداد 3 عدد آسانسور 15 نفره و 2 پلکان دسترسی از طبقۀ همکف لابی سرپرستی به طبقات اداری را امکان‎پذیر می‎کنند، ضمن اینکه دسترسی‎های داخلی جداگانه‎ای برای قسمت‎های آموزشی، سالن اجتماعات و شعبه در نظر گرفته شده است تداخلی در مسیرهای حرکت داخلی با توجه به زمان‎های متفاوت کاری و نوع فعالیت‎های متمایز قسمت‎های مختلف مجموعه صورت نپذیرد.

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________            

نام پروژه/عملکرد: ساختمان سرپرستی بانک ملت استان آذربایجان شرقی
شرکت طراحی: مهندسین مشاور تجیر
معماران اصلی: علی‌اکبر صارمی، جواد بنکدار.
همکاران طراحی: امیرعباس شیرازی، نیلوفر ایرانی‌شمیرانی.
طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور تجیر و مهندس موسی بینا
نوع تاسیسات/ نوع سازه: اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای با پوشش ضد حریق
آدرس پروژه: تبریز، بلوار ایل‌گلی.
مساحت: 12000 متر مربع
کارفرما: اداره ساختمان بانک ملت
تاریخ شروع ساخت/پایان ساخت پروژه: 1393-1396
عکاسی پروژه: شرکت تهران سیویل
ایمیل شرکت: Tajeer_co@yahoo.com
وبسایت: www.Tajeerarch.com

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور تجیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسین مشاور تجیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
باغ ویلای گلابی، اثر وحید نسیمی، شرکت ساختمانی نسیم