ساختمان سال ایران 13962021-05-03T10:58:05+04:30

جایزه‌ی ساختمان سال ایران 1396

ساختمان سال ایران 1396 و کارفرمای تقدیر شده جایزه ساختمان سال

پروژه و کارفرمای تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1396

پروژه و کارفرمای تقدیر شده جایزه ساختمان سال ایران 1396

بیانیه‌ی هیئت داوران

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

شیوا آراسته

سیروس باور

سیاوش تیموری

کوروش حاجی‌زاده

سهراب رفعت

عبدالرضا ذکایی

محمدمهدی محمودی

پروژه‌های راه یافته به مرحله اول داوری

تصاویری از مراسم اختتامیه

تصاویری از روز داوری و بازدید پروژه‌ها

حامی انحصاری

بنیان گذار

Go to Top