ساختمان دریانی، اثر موسی عبیر

( 1358 – 1354 )
واقع در تهـران، ميدان ونك، ملاصـدرا، نبش خيـابـان شيـراز در زميني به مسـاحت 4650 مترمربع (100+46.50 ) كارفرما: خ – د
اين پروژه از آخرين ساختمان‌هاي تك واحدي و در ادامه كارهاي سبك معماري صفويه مي‌باشد كه در اواخر سال 1359 به اتمام رسيده است. اين سبك معماري از سال 1347 شروع و پيگيري شده است . در فاصله سالهاي 1347 تا 1358 در اين راه و روش چندين پروژه طراحي و اجراء شده كه خود داراي تاريخچه و مستندات موجود مي‌باشد .
مشخصات اين ساختمان بشرح زير مي‌باشد:
– موقعيت ملك داراي سه بر شامل ضلع جنوبي به خيابان ملاصدرا ضلع غربي به خيابان شيراز و ضلع شمالي به خيابان 12 متري مي‌باشد .

– ساختمان مزبور خوشبختانه هنوز مورد استفاده كارفرما ميباشد و بسلامت به زندگي خود ادامه ميدهد.
– ساختمان شامل دوطبقه مسكوني ويك زيرزمين بامساحت كل زيربنا معادل 1252.5 مترمربع ميباشد.
امكانات پروژه بشرح زير مي باشد :
1- زيرزمين به مساحت 110 مترمربع
شامل موتورخانه تاُسيسات، انبار و راه پله دسترسي به همكف
2- طبقه همكف به مساحت 478.5 مترمربع
شامل ورودي اصلي از سمت غرب + رختكن و سرويسهاي بهداشتي مهمان + اطاق كار + راه دسترسي به تراس و حياط سمت جنوب + هال مركزي و راه پله به طبقه اول + سالن پذيرايي + نهارخوري در محور مركز پروژه . بخش غربي شامل نشيمن خانوادگي + آشپزخانه + دسترسي به حياط شمالي + راه پله سرويس به زيرزمين و طبقات + ورودي مستقل از هال مركزي + راه دسترسي به حياط و تراس جنوبي + بخش سرايداري در ضلع شمال شرقي + امكان پارك اتومبيل با ورودي از شمال براي 6 دستگاه اتومبيل.
3- طبقه اول به مساحت 417 مترمربع
شامل بخش اطاق هاي خواب و نشيمن خانوادگي بشرح زير :
– خواب اصلي در بخش غربي شامل بخش خواب ، حمام و سرويسهاي اصلي رختكن و انبار مستقل
– اطاق نشيمن خانوادگي در سمت جنوب
– در سمت شرق سه اطاق خواب همراه با دو بخش سرويس بهداشتي و حمام
– سرپوشيده اطراف ساختمان شرق جنوب و غرب جمعا” به مساحت 247 مترمربع

معماری معاصر ایران: مسکونی

__________________________________         

نام پروژه/عملکرد: ساختمان دریانی/مسکونی
نام معمار: موسی عبیر
مساحت: 1252.5

این پروژه اثری است از موسی عبیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار موسی عبیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!