ساختمان حقیقی، اثر روح الله نیک خصال

تعداد طبقات: 2 طبقه مسکونی روی زمین و مساحت کمی در طبقه زیرزمین جهت انبار و موتورخانه.
وضعیت فعلی ساختمان: ساختمان قابل سکونت می باشد و برای محل کار به صورت یک واحد استفاده می شود.
توضیحات: ساختمان در سال 1353 توسط مهندس نیک خصال به صورت دو واحد مسکونی مجزا طراحی شده است.
اجرای ساختمان توسط مهندس حقیقی با همکاری معمار قادری صورت پذیرفته است و آقای مهندس پاسبان حضرت نظارت بر اجرای کارهای ساختمانی را بر عهده داشته اند.
این ساختمان که در سال 1353 توسط مهندس روح‌الله نیک‌خصال به صورت دو واحد مسکونی مجزا طراحی شد، همچنان قابل‌سکونت است و در حال حاضر به صورت یک واحد کاری از آن استفاده می‌شود. اجرای پروژه را مهندس حقیقی با همکاری معمار قادری بر عهده داشتند و وظیفه‌ی نظارت بر اجرا بر عهده‌ی مهندس پاسبان حضرت بود. سازه‌ی این پروژه به صورت دیوارهای باربر و با استفاده از کلاف آهن در میان جرزها طراحی شده است. سیستم سقف نیز به صورت طاق ضربی است. ساختمان شامل دو طبقه‌ی مسکونی بر روی زمین است و مساحت کمی نیز در طبقه‌ی زیر زمین به انبار و موتورخانه اختصاص یافته است.

معماری معاصر ایران: مسکونی

___________________________________             

نام پروژه/عملکرد: ساختمان حقیقی
سال شروع و اتمام پروژه: (1353-1355)
کارفرما: مهندس ایرج حقیقی
معمار: مهندس روح الله نیک خصال
موقعیت ساختمان: دزاشیب-تهران
نوع زمین: شمالی
مساحت ساختمان: 500 متر مربع
مصالح: آجر
سازه: دیوار باربر + کلاف آهن در میان جرزها- سیستم سقف به صورت طاق ضربی.

این پروژه اثری است از روح‌الله نیک‌خصال
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار روح‌الله نیک‌خصال در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!