ساختمان جدید دادگستری ایالات متحده اثر استودیو معماری یزدانی

ارزشهای جاری در ساختمان قبلی دادگستری به طور عمیقی در ضمیر شهروندان نقش بسته بود و همین امر به کانون تمرکز طراحان در خلق ساختمان جدید در لس آنجلس تبدیل شد. این ساختمان ضمیمه‌ای نو و ممتاز در خط آسمانی لس آنجلس است؛ کرامت، ابهت، شفافیت، باز بودن و در دسترس بودن از صفات اصلی یک حکومت دموکرات و از ویژگی‌های بارز این بناست. این ساختمان در مرکز مدنی شهر سعی کرده تا حس مکانی منحصربه‌فرد و سیالی را در بافت باز شهری به وجود بیاورد. پلان پیشنهادی، مثلث‌شکل بود و دو فضای دادگاه و در هر طبقه، سه تالار قضات داشت. سازماندهی کاربردی طرح، حـاصل تفکـیک منـطقی فـضاهای عـمومی، مـحدود، امنیـتی و سیـرکولاسـیون مـیان آنهاست. همچنین مثلث با ویژگی سه­‌وجهی خود بیانی نمادین از سه نهاد تأثیرگذار در ارائه‌ی قضاوتها و داوری در ایالات متحده است: قاضی، هیئت ژوری و طرف دعوی. به همین دلیل گفته میشود که بنا بسیار متفکرانه طرح‌ریزی شده و در خط آسمانی شهر، بی‌همتاست. نوک برج اندکی شیب پیدا میکند و آرایش سنتی ساختمان‌های دادگستری کهن را یادآور میشود، ضمن آنکه با ساختمان تالار شهر هم گفتمانی دوستانه ایجاد میکند، در حالی­‌که با فاصله‌ی زمانی 80 سال از هم ساخته شده‌اند و 2 بلوک شهری میان آن‌ها قرار گرفته است.

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________             

نام پروژه: ساختمان جدید دادگستری ایالات متحده
گروه طراحی: استودیو یزدانی
موقعیت پروژه: لس آنجلس، آمریکا

www.yazdanistudio.com

info@yazdanistudio.com

0013102292700

این پروژه اثری است از استودیو معماری یزدانی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار استودیو معماری یزدانی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!