ساختمان جدید دادگستری ایالات متحده، طراحی از استودیو یزدانی، لس آنجلس، آمریکا

The New U.S. Courthouse, Designed by Yazdani Studio, Los Angeles, US

ارزش‌های جاری در ساختمان قبلی دادگستری به طور عمیقی در ضمیر شهروندان نقش بسته بود و همین امر به کانون تمرکز طراحان در خلق ساختمان جدید در لس آنجلس تبدیل شد. این ساختمان ضمیمه‌ای نو و ممتاز در خط آسمانی لس آنجلس است؛ کرامت، ابهت، شفافیت، باز بودن و در دسترس بودن از صفات اصلی یک حکومت دموکرات و از ویژگی‌های بارز این بناست. این ساختمان در مرکز مدنی شهر سعی کرده تا حس مکانی منحصربه‌فرد و سیالی را در بافت باز شهری به وجود بیاورد. پلان پیشنهادی، مثلث‌شکل بود و دو فضای دادگاه و در هر طبقه، سه تالار قضات داشت. سازمان‌دهی کاربردی طرح، حـاصل تفکـیک منـطقی فـضاهای عـمومی، مـحدود، امنیـتی و سیـرکولاسـیون مـیان آنهاست. همچنین مثلث با ویژگی سه‌­وجهی خود بیانی نمادین از سه نهاد تأثیرگذار در ارائه‌ی قضاوت‌ها و داوری در ایالات متحده است: قاضی، هیئت ژوری و طرف دعوی. به همین دلیل گفته می‌شود که بنا بسیار متفکرانه طرح‌ریزی شده و در خط آسمانی شهر، بی‌همتاست. نوک برج اندکی شیب پیدا می‌کند و آرایش سنتی ساختمان‌های دادگستری کهن را یادآور می‌شود، ضمن آنکه با ساختمان تالار شهر هم گفتمانی دوستانه ایجاد می‌کند، در حالی­که با فاصله‌ی زمانی 80 سال از هم ساخته شده‌اند و 2 بلوک شهری میان آنها قرار گرفته است.