ساختمان تجاری سایپا اثر افشین خسرویان

1. کشش ورودی از شمال غرب به غرب
2. عقب نشینی ورودی نسبت به محور اصلی و کشیده شدن از شمال غرب به غرب
3. شکل گیری پلازا در بدو ورودی پیشنهاد می گردد.
4. حضور المان های شاخص جهت معرفی وشناسایی پروژه و ورودی در مقیاس منطقه ای و ایجاد حس خاطره انگیزی
5. عناصر مبدل مقیاس منطقه ای ورودی به مقیاس انسانی
6. سادگی، خلوص، صراحت وشیوایی احجام – هماهنگی عناصر- وحدت عناصر متکثر
7. همسو نمودن شخصیت حجم پارکینگ با شخصیت فرمی تجاری

معماری معاصر ایران: تجاری

__________________________________________

کارفرما: آقای محمد ورزنده (نمایندگی شماره 3411010خودرو سازی سایپا)
محل پروژه : مشهد، بلوار معلم، نبش معلم 24
طراح معمار: مهندس افشین خسرویان
تیم طراحی: احسان پویان فر، مژگان گیفانی، نفیسه شجاع
ترسیم نقشه‌ها: غزاله داوری
گرافیک کامپیوتری: نیلوفرشجاع
سازه: آقای مهندس سیامک صابری
تآسیسات مکانیکی: آقای مهندس محمد‌رضا پزشکی‌راد
تآسیسات برقی: آقای مهندس وحید روحی
اجرا: آقای مهندس وحیدرزاقی‌بهار
ایمیل: info@afshin-khosravian.com
سایت: afshin-khosravian.com

این پروژه اثری است از افشین خسرویان و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار افشین خسرویان و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!