ساختمان اداری گلزار اثر بهروز منصوری

طراحی این پروژه با رعایت سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز در شش طبقه روی زمین صورت گرفته است. در طراحی این ساختمان دو جبهه‌ی اصلی جنوب و غربی با رعایت ملاحظات اقلیمی صورت گرفته است. بازشوهای اصلی نما در جبهه‌ی جنوبی و جداره‎‌ی غربی توسط شبکه‌های کنترل کننده نور در نظر گرفته شده است. استفاده از آجر و چوب در ترکیب با شیشه تاکیدی بر همنشینی تکنولوژی معاصر با مصالح سنتی بوده است.
مبانی نظری و خاستگاه طرح:
1. تاکید عملکردی پروژه در دو مقیاس جداره‌ی شهری و نشانه‌ی شهری
2. ایجاد سلسله مراتب فضایی از فضای باز به نیمه‌باز و بسته با تاکید بر فضاهای نیمه‌باز (ایوان، ساباط و رواق)
3. بهره‌گیری از ترکیب اجزای هندسی خوانا در ساختار ارگانیک متاثر از جداره‌ی شهری معماری سنتی
4. مفصل‌بندی فضایی و تاثیر آن برجداره‌ی طرح
5. استفاده از مصالحی با بافت طبیعی و رعایت ملاحظات اقلیمی
6. ایجاد نظم و وحدت بصری در بخش‌های مختلف نما با بهره‌گیری از تناسبات هندسی الگوهای معماری سنتی ایران
7. تنظیم تناسبات بازشوها در نما با رعایت ملاحظات اقلیمی و ایجاد وحدت بین اجزا مختلف
8. استفاده از المان‌های معماری از قبیل سطوح افقی، عمودی و همچنین خطوط جهت تکمیل ریتم هندسی نما و ایجاد سطوح سایه‌انداز
9. ایجاد تابش بند افقی به منظور کنترل نور در نماهای غربی
10. رعایت ضوابط طرح‌های فرادست (پهنه‌بندی)

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________             

نام پروژه ـ عملکرد: ساختمان گلزار، اداری
شرکت ـ دفتر طراحی: مهندسان مشاور عمارت خورشید
معماران اصلی: بهروز منصوری
همکاران طراحی: رضا رشیدی، هیوا منصوری، سهراب غلامی، مهستا محفوظی،
ساره محمدی، فریده جعفرزاده
نوع تأسیسات ـ نوع سازه: سیستم VRF، اسکلت بتنی
آدرس پروژه: تهران، میدان نوبنیاد، خیابان لنگری، خیابان صنایع، خیابان گلزار جنوبی، کوچه ی عرب
مساحت زیربنا: 2776 متر‌مربع
کارفرما: خصوصی (شرکت زرسیم)
تاریخ شروع و پایان ساخت: دی ماه 1390 -   اردیبهشت ماه 1394
عکاسی پروژه: عمارت خورشید
وب سایت: emaratkhorshid.com
ایمیل: emarate_khorshid@yahoo.com

این پروژه اثری است از بهروز منصوری
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!