ساختمان اداری کارخانه فولاد امير کبير اثر دفتر معماری تداوم پویا

– فرم:
شکل گيری پروژه از حرکت سطحی از زمين برخاسته به وجود می آيد، جهت حرکت پوسته از شرق به غرب، ابتدا پله های دسترسی طبقه اول و سپس طبقات پروژه را شکل می دهد. در شکل گيری پروژه، از حرکت يک سطح که سطوح طبقات و خطوط اصلي نماي هر چهار طرف را بوجود مي آورد استفاده شده است. اين سطح در دو نقطه با زمين تماس پيدا ميکند که در جبهه جنوبي دسترسي طبقه اول و در جبهه شمالي دسترسي جداگانه طبقه دوم که مختص به سوئيت های اقامتي است تعبيه شده است.
دراين پروژه سعي شده است پيوستگي فضای بيروني و تداوم و هماهنگي آن و ارتباط بصری فضای بيرون و درون پروژه به نمايش گذاشته شود.
جانمايی کاربری ها در درون پوسته سيال امتداد بصری و کيفيت فضايی پوسته را موجب می شود

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________    

کارفرما: شرکت فولاد اميرکبير
طراحان: رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايي
همکاران طراحي: حميدرضا رزم آريا، سميراميس قربانی ، حسن شهرستانی، رعنا صفاری، بنفشه زارعی
سازه و نظارت پروژه: احمد زارع گنجارودی
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
مساحت پروژه: 1500 متر مربع
همکار بخش داخلی: شرکت سون
ایمیل: info@tdcoffice.com
سایت: www.tdcoffice.com

این پروژه اثری است از دفتر معماری تداوم پویا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری تداوم پویا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!