ساختمان اداری فرشته

پروژه فعلی در یک سایت با کاربری عمدتاً باغ به مساحت 5000 مترمربع واقع شده است. این باغ در دوره قاجار بخشی از یک باغ بزرگتر متعلق به شاهزادگان قاجار بوده است. در سال 1310 به خانواده دکتر حسنعلی جراح باشی رسیده و بنای فعلی در اوایل دهه چهل شمسی (1961 میلادی) توسط ایشان ساخته شده است.

در اواخر دهه 50 ، این ملک به تصرف بنیاد علوی درآمده و کاربری‌های مختلفی را تجربه کرده است. در دهه 80 ، ملک به یکی از بانک‌ها واگذار و با مداخلات بیشتر و به عنوان محلی برای نمایشگاه و برگزاری مراسم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پس از حدود 7 سال متروکه ماندن بنا و واگذاری به بخش خصوصی، پس از طراحی مجدد و اصیل باغ، این فضا به عنوان دفتر کار مالک خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

رویکرد طراحان در این پروژه‌‌ ؛ حفظ کلیت بنا و تاریخ‌ مندی آن و ویژگی های معماری مدرن دهه چهل ایران بوده است. از دیگر سو، باتوجه به باز طراحی پروژه در قرن 21 میلادی، نیازهای جدید کاربری فعلی و همچنین استفاده از جزئیات، رنگ ‌ها و مصالح کمینه گرا (مینیمال) و حفظ ارتباط کالبد بیرونی و درونی جدید پروژه مورد توجه طراحان بوده است.

طراحی و نظارت : کلوان طراحی میان رشته‌ای

معماران : امیر یاری . سارا بروجردی . رهام احمدیان

همکاران طراحی : مائده عاشوری . غزاله حنائی . محمدرضا واعظی

ارائه : ستاره موسوی . مهسا اردستانیان

اجرا : امید سپهری . علیرضا کاردگر

عکس : استودیو 26 / نگار میرزا بابائی

قبل و حین مرمت

مدارک فنی