ساختمان اداری الحاقی آرامستان باغ رضوان اصفهان

اثر حامد فتوت

موقعیت خاص زمین این پروژه اصلی‌ترین دغدغه در مراحل طراحی پروژه بوده است. زمین پروژه، زمینی است خطی با عرض تقریبی 7 متر در طول، که در میان یک فضای درختکاری واقع شده است. ایده اولیه طراحی به حداقل رساندن عناصر و المان‌های مورد استفاده در طراحی بود؛ لذا یک حجم با بدنه‌های شفاف به این منظور در نظر گرفته شده تنه درختان در سایت به عنوان تنها المان‌های عمودی موجود، ایده شکل‌گیری المان‌هایی عمودی با قطر مشابه تنه درختان جهت ستون‌های نگه‌دارنده سقف پروژه شد. به این نحو هیچگونه بدنه‌ای که مسدودکننده‌ی دید مخاطب باشد وجود ندارد و حجم ساختمان به نوعی در میان این فضا محو شده است و ارتباط بصری جلو و پشت بنا ازطریق بدنه شفاف شیشه‌ای حفظ شده است. پره‌های بکار رفته در بدنه‌های ساختمان الهام گرفته از تنه‌های درختان سایت می‌باشد. با تغییر در ریتم قرارگیری پره‌ها و ایجاد تراکم بیشتر آنها در مرکز حجم خطی ساختمان، ورودی پروژه شکل گرفته است؛ در عین حال از آنجاییکه این ساختمان به عنوان یک ساختمان اداری به عنوان مکمل ساختمان اداری اصلی مجموعه، که در پشت آن واقع شده است، می‌باشد؛ این ورودی تا پوسته پشت ساختمان نیز ادامه پیدا کرده است و به نوعی این بنا به عنوان تعریف محور ورودی به ساختمان اداری اصلی نیز در نظر گرفته شده است. ساختمان شامل دو بازوی خطی شرقی و غربی است؛ که کاربری های اداری (open office) در آن قرار گرفته است و فضای تهی میان این دو بازو با سقف گنبدی نیمه‌باز نقش پیش فضای ورودی به ساختمان و ساختمان اداری اصلی را بازی می‌کند.

ریتم ارتفاعی پره‌ها در بدنه شمال و جنوب ساختمان نیز به نوعی تعریف شده است که به دعوت‌کنندگی پروژه کمک کند. پر و خالی موجود در بدنه‌ها البته با سطح بیشتر شیشه به مخاطب داخل فضا نیز حس تنوع می‌بخشد، گویی که در میان فضای سبز و محوطه واقع شده است.

به طور خلاصه سعی بر آن بوده است تا بنا به کمترین میزان دخل و تصرف در پرسپکتیوها و دیدهای بصری موجود در فضای بکر قرار گیرد، برای این کار از کمترین میزان المان ها و عناصر محدود‌کننده‌ی دید استفاده شده است یعنی به عبارتی دیگر سقف به عنوان یک سرپناه برای انسان و پره‌های عمودی به عنوان نمادی از تنه‌های درختان موجود.

معماری معاصر جهان: اداری

_______________________________________

نام پروژه – عملکرد: ساختمان اداری الحاقی آرامستان باغ رضوان اصفهان، اداری
شرکت – دفتر طراحی: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت
شرکت – دفتر طراحی: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت
همکاران طراحی: سپیده صادقی، محمد رضوانی، نسیم احمدی، سعید حق شناس، محمد شکل آبادی،مریم یزدانی، نسرین اسدی، پرگل رفائی
نوع تاسیسات – نوع سازه: داکت اسپلیت، اسکلت بتنی
آدرس پروژه: اصفهان، کیلومتر 5 جاده اصفهان-نایین، آرامستان باغ رضوان اصفهان
مساحت کل – زیربنا: 280 مترمربع
کارفرما: سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان
تاریخ شروع – تاریخ پایان ساخت: 1398-1395
عکاسی پروژه: علی افتخاری، سپهر منصوری
وب سایت: WWW.Fotovvatarch.com
ایمیل: info@fotovvatarch.com
اینستاگرام: fotovvatarch

مدارک فنی

گالری طلای بلقیس اثر، شهرزاد منصوری