ساختمان‌های اداری بم

اثر  بهروز احمدی، محمد مهدی نیک طبع

پس از زلزله‌ی سهمگین بم و تخریب 90 درصدی شهر، تجمیع تعدادی از ساختمان‌‌های دولتی در یک مجموعه اداری، در زمینی به مساحت 20000 مترمربع در نظر گرفته و طراحی آن به مهندسین مشاور شارستان واگذار شد. در طراحی این مجموعه، وفاداری و احترام به معماری بومی و استفاده از الگوهای معماری ایرانی، به شکلی بارز از اهداف اولیه‌ی طراحی بوده است. ایجاد حیاط مرکزی، در سازگاری با اقلیم، چشم‌انداز کلی طرح را شکل می‌دهد. در پاسخ به اقلیم گرم و خشک بم، استقرار ساختمان نسبت به تابش نور خورشید، یک عامل تعیین‌کننده است. دریافت نور مناسب در زمستان و پرهیز از شدت تابش در تابستان، چرخش ساختمان را نسبت به محورهای سایت مورد توجه قرار می‌دهد.
به این منظور، ساختمان‌ها در جهت مناسب اقلیمی جانمایی و حیاط های مرکزی، نور طبیعی را به میانه‌ی ساختمان‌ها می‌آورد و پوشش سبزِ پیش‌بینی شده در آن، با تلطیف هوا و ایجاد جاذبه‌ی بصری، روح زندگی را به دورن بنا می‌کشاند. ایجاد سایه، از اهداف دیگر طرح بود. رواق‌های دورتادور ساختمان‌ها، حرکت و دسترسی‌ها را در سایه سامان می‌دهد. از معماری منحصر‌به‌فرد و استثنایی ارگ بم، نماد و سمبل این شهر تاریخی، برج‌های آن به عاریت گرفته شد تا نشانه‌ای از این بنا در این ساختمان دنبال شود. در گامی دیگر، آجر، این مصالح بومی و ماندگار با قابلیت‌های فوق‌العاده در ترکیب و چینش، در الویت قرار گرفت و رنگ قرمز آن انتخاب شد تا با اجرای سنتی در نقش‌بندی متفاوت، برای نمای ساختما‌ن‌ها در نظر گرفته و اجرا شد. ساختمان‌ها در پنج بلوک جانمایی گردید. در جانمایی فضاهای اداری، ایده‌ی اصلی، ایجاد سطوح یکپارچه و بزرگ با شکل‌گیری بر اساس یک الگوی مدولار، با قابلیت تقسیم به فضاهای کوچک‌تر است که در کنار آن، استقرار فضاهای خدماتی در موقعیت‌های ثابت در طرح، پیش‌بینی شده است. مدول پایه 2.5 متر، مبنای ساماندهی ریزفضاها است که در استقرار دهانه‌های سازه، دیوارهای جداکننده‌ی داخلی، موقعیت پنجره‌ها، چراغ‌ها و دریچه‌های تاسیساتی ملاک عمل قرار گرفته؛ به نحوی که پس از اجرای یکپارچه و کامل کفسازی و سقف کاذب، دیوارهای سبک جداکننده‌ی داخلی براساس نیازها و درخواست‌های بهره‌بردار به‌راحتی و با کم‌ترین تغییرات، بر روی این شبکه‌ی مدولار، تقسیمات فضایی را سامان داده و فضاهای مورد نیاز را تأمین می‌کند. این موضوع با توجه به تغییرات مکرر برنامه، طرح و تنوع ادارات و سازمان‌های بهره‌بردار در مراحل اجرایی بسیار راهگشا بود. الگوی «گودال باغچه » در امتداد ورودی اصلی، فضاهای عمومی مجموعه را در تراز منفی یک شکل می‌دهد. یک فضای نیمه‌باز عمومی، همراه با امکان تهویه‌ی طبیعی، که هنگام برگزاری مراسم در ایام جشن و عزا، نقش یک فضای تجمعی را ایفا کند، که اجرا پوشش چادری پیش‌بینی شده در طراحی می‌توانست این ایده را تکمیل کند. سرانجام این ساختمان با همت و تلاش همکاران این مهندسین مشاور و اجرای شرکت همپایه و حمایت دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت.

معماری معاصر ایران: اداری

_______________________________________

نام پروژه: ساختمان‌های اداری بم
عملکرد: اداری
شرکت: مهندسین مشاور شارستان
معماران اصلی: بهروز احمدی، محمد مهدی نیک طبع
همکاران طراحی معماری: فرهاد فرید نیا، بیژن وزیری، سبحانی، مرجان رضوانی، ساینا حمیدی، مژگان بخشنده
طراح سازه: بهروز حکیم
طراح تاسیسات مکانیکی: حکمت
طراح تاسیسات برقی: خوش طینت
کارفرما: سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی
پیمانکار: شرکت همپایه
نظارت: مهندسین مشاور شارستان
نوع تاسیسات: پکیج هواساز
نوع سازه: اسکلت فلزی
آدرس پروژه: استان کرمان، شهر بم
مساحت زمین: 20000 مترمربع
زیربنا: 12000 مترمربع
تاریخ شروع و پایان: 1386-1383
عکاس پروژه: سینا احمدی
وبسایت: www.Sharestan.com
ایمیل: Info@sharestan.com
اینستاگرام: Sharestan

مدارک فنی