زی‌ آیلند
دوپُن کوریان، با همکاری پاتریک شوماخر، 06-2005

Z-Island
DuPont Corian, 2005-06

ما بعد از مشاهده‌ی چند پدیده‌ی طبیعی، از جمله ذوب یخ و حرکت یخچالها، سیستم جزیره‌ای طرّاحی کردیم که از این زبان طبیعی برای ایجاد واحدهایی سود می‌برد که با نیازهای یک آشپزخانه‌ی مدرن به بهترین وجهی سازگاری دارد. این ترکیب شامل یک جزیره‌ی اصلی در وسط آشپزخانه می‌شود، یک فضای طرّه‌ای که تدریجاً از سطوح آشپزی و قفسه‌ها فاصله گرفته و به یک سطح دیجیتال عمودی بدل شده است، و یک جزیره‌ی ثانوی شامل سینک، ظرفشویی، و قفسه‌های کابینت، که پسزمینه‌شان از عناصر موّاجی تشکیل شده که به انحاء مختلف قابلیّت گردش و سوار شدن بر روی همدیگر را دارند و قادرند اشکال پیچیده‌ای تولید کنند. پوشش جزیره، از سفید یخچالیِ کوریان، به جهت مقاومت در برابر حرارت، شفّافیّت و مقاومت انتخاب شد. جزیره‌ی اصلی تجهیزات الکترونیک قرن بیستمی را در خود جای داده است: حدود 2000 لامپ ال.ای.دی. را می‌توان برای نمایش اطّلاعات مختلف برنامه‌ریزی کرد، و پخش‌کننده‌های بو به تقاضای مصرف‌کننده جواب می‌دهند، و یک سطح نامرئیِ داغ که غذا را گرم نگاه می‌دارد.