کِکِر ثبت چندین طرح صنعتی، رضا رئیسی‌فر

معماری معاصر ایران : صنعتی و تولیدی، طراحی صنعتی

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

رضا رئیسی‌فر در سال ۱۳۷۶ متولد شد. او در سال نود و چهار مشغول به تحصیل رشته معماری در دانشگاه آزاد شیراز شد. او همچنین در زمینه‌های هنر و طراحی صنعتی نیز فعال است، از جمله آثار شاخص او در این زمینه می‌توان از کِکِر و ثبت چندین طرح صنعتی و اختراع نام برد.
” ایده اولیه کار از پرده کرکره‌ای در گوشه انباری افتاده به ذهن من رسید؛ شخصیت و نظم حاکمش فراتر از یک پرده بلا استفاده بود.”
چالش طراحی در این است که در عین جابه‌جا کردن مرزها، مزایا را هم حفظ کنیم.
از این جمله بهره بردم و از قابلیت اصلی پرده که کنترل نور است استفاده کردم با این تفاوت که این بار هدف اصلی هدایت نور است و در نهایت کِکِر بخشی از وجود من شکل گرفت.
بودجه تقریبی ساخت اولین نسخه از ککر 1.500.000 تومان تخمین زده می‌شود و ساخت آن دو ماه به طول انجامید (زمستان97).
ککر در دی ماه 1397 در دو نسخه (ککر1، ککر2) برای اولین بار در گالری اردیبهشت تهران به نمایش درآمد، پس از آن در اسفند ماه 97 نسخه شماره یک از ککر در انتشارات دانشگاه شیراز مورد اسفاده قرار گرفت.

زیـبـــاشنــاسـی اضــمـحــلال  ... خال رخ ...  علـی شـامـس