رستوران خاتون، اثر علی بهزادی

رستوران خاتون (1389)
این کار روبروی حسینیه‌ی ارشاد بود. اسمش هم از قبل خاتون گذاشته بودند. کارفرما هم کاری ایرانی‌تر و گرم‌تر می‌خواست. مخاطبین آنجا بیشتر قشر فرهنگی بودند. خب ما هم تحت تأثیر این بافت قرار گرفتیم ــ فکر کنم مشهود است. یک نکته‌ی جالب این پروژه، کوچکی مساحت و کوتاهی سقف آن است که با رنگ‌ها‌، نور و بافت ملایم سعی کردیم به آن تعادلی ببخشیم. به علت قدمت زیاد ملک، الزامات فنی زیادی اینجا لحاظ شد تا راه بیفتد.

معماری معاصر ایران : طراحی داخلی 

____________________________________            

نام پروژه : رستوران خاتون
طراح داخلی: علی بهزادی

این پروژه اثری است از علی بهزادی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی بهزادی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!