دهیاری روستای شب خسب گل اثر سهیل افشار

این پروژه در روستایی کوهپایه‌ای دور از شهر در اقلیم معتدل و مرطوب و بافت سنتی واقع شده است. از همان ابتدا با توجه به مطالعات فاز صفر، نبود میدان، نماد و نشانه، خلائی در منطقه به حساب می‌آمد و طراحی این پروژه به صورت یک آیکون بومی، راه حل مناسبی به نظر می‌رسید. همچنین قرارگیری بستر پروژه در مرکز محله و در تقاطع سه خیابان، دید چند وجهی به بنا را به یک ضرورت تبدیل کرد.
پروسه‌ی طراحی، از الگوی خانه های شمال آغاز گردید. در ادامه به دلیل تاثیر خیابان مستقیمی که بنا در انتهای آکس آن قرار داشت و اهمیت خوانش از آن زاویه، میانه‌ی نمای اصلی به داخل پروژه متمایل شد که باعث دعوت کنندگی بیشتر بنا و دید بهتری از محورهای مشرف به آن گردید. محدودیت های همسایگی، تامین نور و کاربری های مسکونی مجاور، بر ضرورت توجه به این مهم افزود که حجم بنا علاوه بر ایجاد بازی با فرم و ایجاد فضاهای متنوع، می بایست کالبدی ساده داشته باشد و از به خطر انداختن محرمیت همسایگی ها اجتناب نماید.
با توجه به اینکه دهیاری و مرکز محله، فضایی کانونی و محلی برای تجمع و رسیدگی به امور اهالی می باشد، بر آن شدیم که از ساختار سنتی کنگره نه به صورت موتیفی در نما بلکه به صورت حجم سه بعدی در جهت استفاده از پتانسیل های فضایی آن بهره گیریم. با الهام از ماهیت کانونی پروژه، به مانند درهم فشردن انگشتان دو دست، دو کنگره لغزانده و درهم تنیده شدند؛ بدین شکل فضاهای پر و خالی به وجود آمد که هم راه حلی برای مسائل عملکردی و محدودیت های زمین بوده و هم فرصتی برای در آغوش کشیدن درختی به نام ” شب خسب ” است، که نماد هویت و وجه تسمیه ی روستای شب خسب گل می باشد.
با توجه به عملکرد طبقه‌ی فوقانی که سالن چند منظوره‌ی فرهنگی و مذهبی روستا می باشد، از تکنیک فضایی گنبد مساجد، نورگیری و بازی ارتفاع سقف‌ها بهره بردیم که با توجه به خط آسمان روستاهای شمال، به دیاگرام فضایی جدیدی مبتنی بر اوج و فرود، اما این بار با هندسه‌ی مثلثی سقف های شیبدار دست یافتیم. کاربر به کمک وجود خرپاهای چوبی زیر گنبد و بازی نور و سایه‌ی ساطع شده از دیوارهای مشبک آجری زیر گنبد می تواند معنویت را در این فضا تجربه کند.

نام پروژه ـ عملکرد: دهیاری و مرکز محله‌ی روستای “شب خسب گل”،
اداری ـ فرهنگی
شرکت ـ دفتر طراحی: افشار و همکاران
معمار اصلی: سهیل افشار
همکاران طراحی: شهره هوشمند، مائده مساح
تیم طرح و ارائه: نغمه قلی پور، مونا کمالی فر، کوثر مکارمی، نوید شکر گزار،
الهه روشن دوست، ثمیه ستاری
نوع سازه: اسکلت بتنی
آدرس پروژه: مازندران، شهرستان تنکابن، شهر شیرود، روستای شب خسب گل
مساحت کل ـ زیربنا: 221.7 متر‌مربع، 254 متر‌مربع
کارفرما: شورای اسلامی و دهیاری روستای شب خسب گل
تاریخ شروع طراحی: بهار 1398
ایمیل: afshar.memarian@yahoo.com

این پروژه اثری است از مهندس سهیل افشار
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!