دهکده عظیم خانه مهر، اثر شرکت p&b

شهرکی با حداکثر بهره برداری از مصالح بوم آورد و حداکثر تعهد به طراحی بافت اقلیم مرکزی ایران / الهام بخش برای منطقه / شهری برای سالم پیر شدن و سالم زندگی کردن / ایجاد اشتغال در استان

معماری معاصر ایران : مسکونی، شهرسازی،  فرهنگی، هنری، مذهبی، ورزشی

__________________________________________________            

نام پروژه: دهکده عظیم خانه مهر
عملکرد: اولین دهکده با رویکرد فرهنگ سالم پیر شدن در خاورمیانه
معماران اصلی: پگاه رضایی (سرپرست تیم معماری فاز نخست و نقشه راه 9 فاز دیگر)
کارفرما: بخش خصوصی+خیریه+انجمن خانه مهر
همکاران طراحی: برسیپا احمدی، مهندس عابدی، دکتر امینی، مریم نصیری و…
تهیه نقشه های فاز 2: شرکت P&b و دفتر فنی خانه مهر
آدرس پروژه: استان اصفهان، بزرگراه اصفهان-شهرضا، مجموعه عظیم خانه مهر
طول جغرافیایی: 51.84767995
عرض جغرافیایی: 31.96599112
مساحت/زیربنا: 50.000 متر مربع
جزئیات طبقات و کاربری آنها: 9 فاز، مساحت سایت: 17 هزار متر مربع
اجرای پروژه شرکت P&b: دفتر فنی خانه مهر
طراحی سازه: دفتر فنی خانه مهر
اجرای سازه: دفتر فنی خانه مهر
نوع سازه: بتنی
طراحی تأسیسات: دفتر فنی خانه مهر، مهندس تصدیقی
سرپرست کارگاه: مهندس عابدی
نظارت پروژه: شرکت P&b
تاریخ طراحی: تابستان 1393
تاریخ شروع: ساخت زمستان 1394
تاریخ پایان ساخت: زمستان 1410
عکاسی پروژه: مهناز سیف
مشاور رسانه‌ای: برسیپا احمدی
مشاور هنری: مهناز سیف
مشاور مبانی فکری: برسیپا احمدی، پگاه رضایی
مشاور گرافیک: برسیپا احمدی، مهناز سیف
بودجه‌ی کل: نامشخص

این پروژه اثری است از شرکت p&b
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار شرکت p&b در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!