دفتر یسنا

نام دفتر طراحی: دفتر یسنا
مؤسس: سید محمد روحانی طباطبائی
سال تأسیس دفتر: 1395
مانیفست شرکت: دفتر معماری یسنا در سال 1395 و با نگاهی جامع به طراحی در زمینه‌ی معماری و تمامی حوزه‌های وابسته به آن متشکل از متخصصان حوزه‌ی معماری، مرمت بناهای تاریخی، گرافیک و طراحی صنعتی به رهبری سید محمد روحانی طباطیائی تأسیس شد.
معماران دفتر یسنا، طراحی را به مثابه‌ی یک لذت روزانه می‌بینند، نه فقط کاری که باید به اتمام برسد. لذا معماری برای آن‌ها انگیزه‌ی خلق محیطی غنی و پاسخگوست. این انگیزه نه پاسخگویی به “منِ” معمار بلکه پاسخ به “نیاز”ها و خواسته‌های معماری منطبق با زمینه، جغرافیا، محیط فرهنگی و اجتماعی است.
ما معتقدیم شکل‌گیری هر پروژه، نیازمند ساختار طراحی مخصوص به خود است. برای شکل‌گیری این ساختار بایستی الفبایی متناسب با مشخصات و شرایط آن پروژه تعریف شود. این الفبا منتج از شناخت محیط، ارائه‌ی راهکارهای بالقوه و در نهایت انتخاب مناسب‌ترین راهکار به عنوان برنامه‌ی اصلی پروژه می‌باشد.
تناوب فرآیند شناخت در حین طراحی، همواره راهکارهای ارائه شده را دگرگون می‌کند. لذا نیاز است برخلاف چارچوب‌های متداول که منتهی به یک روند خطی می‌شود؛ روند طراحی را دوّار دید؛ به این صورت که طراحی در هر حوزه به حوزه‌های قبل و بعد از خود وابسته است و این وابستگی تا شکل‌گیری نهایی کالبد معماری ادامه دارد.
ما در دفتر یسنا، به تکامل رساندن طراحی را هدف خود می‌دانیم و این تکامل را چه در کلیت فضای معماری و چه در جزئی‌ترین اجزای آن خواستاریم و جهت دست‌یابی به آن، خود را محدود به راهکارهای مرسوم و سنتی نکرده و در تلاشیم تا با مدیریت خرده مهارت‌ها ساختارهای نوینی را طراحی و اجرا نماییم.

آثار دفتر یسنا

فروشگاه و نمایشگاه تصفیه آب آسایش

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: اصفهان، خیابان نظر غربی، کوچه39
وبسایت دفتر: Yasnaoffice.ir
تلفن دفتر: 36249191-031

خانه ی آپادانا، اثر امیرحسین یاوری