دفتر معماری مختاری‌فر و همکاران

نام دفتر طراحی: مختاری فر و همکاران
مؤسس: علی مختاری فر
سال تأسیس دفتر: 1391
افتخارات و جوایز دفتر:
1)کسب رتبه اول طراحی مجموعه تجاری مسکونی تفریحی سبزوار/1397
2)کسب رتبه چهارم طراحی میدان شهدای زنجان/1397
3)کسب رتبه سوم طراحی سردر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار/1397
4)کسب رتبه اول طراحی دانشگاه علوم قرآنی/1398
5)تقدیر از طرح پیشنهادی برای دانشگاه جهاد کشاورزی شهرستان داورزن/1393

آثار دفتر معماری مختاری‌فر و همکاران

خانه شماره 6

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: سبزوار، میدان سه گوش، جنگلبانی قدیم
ایمیل دفتر: Mokhtarifar.ali@gmal.com
تلفن دفتر: 05144242913
سایت : Www.mokhtarifar.com
تلگرام: http://t.me/mokhtarifarali