دفتر مركزى شركت حلواى عقاب اثر ندا كامیاب و معین كامیاب

طراحى ساختمان ادارى شركت حلواى عقاب با ارائه‌ی ایده‌ى آفرینش یك محیط كار پویا و مدرن، با تاكید بر رعایت استانداردهاى جهانى “فضاى كار سلامت” از جانب كارفرما آغاز گردید. به جهت تامین نیاز كارفرما باید فضاهاى ادارى به نحوى در طبقات ساختمان طراحى و جانمایی شوند كه از تناسبات فضایی مناسب، نور كافى، دسترسى به امكانات استاندارد و گرافیك فضایی جذاب برخوردار بوده، همچنین پلان ساختمان این قابلیت را داشته باشد كه كارفرما بتواند بنا به نیازهاى آینده‌نگرانه‌ى مجموعه، فضاهاى ادارى را تغییر داده و با چیدمان‌هاى متفاوت، تقسیم‌بندى حوزه‌ها را انجام دهد. تیم طراحى براى رسیدن به اهداف مطروحه‌ى پروژه، اقدام به آنالیز برنامه‌ى فیزیكى-عملكردى مجموعه و پتانسیل‌هاى موجود نموده و در این مرحله با تقسیم‌بندى فضایی گسترده و متغیرى مواجه شدند، كه عملاً با طراحى یك پلان ثابت، چیدمان عملكردهاى متفاوت بسیار محدود شده و همچنین برخى فضاها از نور كافى برخوردار نبودند.
گام اول
در این مرحله پیشنهاد طراحى پلان و مبلمان در شبكه‌اى مدولار، با هدف ایجاد انعطاف‌پذیرى فضا مطرح گردید. به طورى كه براى عملكردهاى اصلى، فضاهایی با دیوارهاى ثابت و براى عملكردهاى متغیر، دیوارک‌هاى متحرك در فضاى ادارى باز و آزاد در نظر گرفته شده كه تماماً از شبكه ی مدولار گسترده تبعیت مى‌كند.
گام دوم
در این مرحله به جهت تامین نور كافى براى فضاها، گشودگى‌هایی طبق شبكه ی مدولار در سقف طبقات در نظر گرفته شده كه نور را تا عمق پلان هدایت كرده و در عین حال به جهت تشدید حس پویایی، سیالیت فضا و ایجاد ارتباط بصرى مناسب بین طبقات، مسیرهاى دسترسى طبقات با گرافیكى مناسب طبق شبكه ی مدولار، در گشودگى‌هاى فضایی بین طبقات قرار گرفته است.
گام سوم
پس از طراحى فضاهاى داخلى، ایده‌ى بازآفرینى فضاى سبز در سایت مطرح گردید. در این طرح معادل فضاى اشغالى پروژه، فضاى سبز در محدوده‌ی تراس طبقه ی اول و بام ساختمان با كاربرى رفاهى-خدماتى كاركنان و در قالب باغ در بام در نظر گرفته شد.
گام چهارم
در مرحله‌ی طراحى نما، شبكه‌ی مدولار پلان به نما نیز گسترش پیدا كرد و فضاهایی كه در مجاورت گشودگى‌هاى پلان قرار داشتند به صورت پنجره‌هاى شیشه‌اى شفاف و قسمت‌هایی كه در مجاورت فضاهاى مكث قرار داشتند به صورت دیوارهاى بسته طراحى گردید.
گام آخر
در مرحله‌ى انتخاب متریال و جزئیات گرافیكى نما، به جهت تاكید بر ارتفاع ساختمان و اشاره به تقسیمات مدولار از آجر سفید با بندهاى عمودى استفاده شده كه تامین كننده‌ى نیازهاى بصرى پروژه باشد.

نام پروژه ـ عملکرد: دفتر مركزى شركت حلواى عقاب، ساختمان ادارى
شرکت ـ دفتر طراحی: دفتر طراحى كامیاب
معماران اصلی: ندا كامیاب، معین كامیاب
همکاران طراحی: پریسا باقرى رئوف، پیام طالبى، نگین رستم پور، سعید عسگری
مجرى: على باطنى
ناظر: آرمین باطنى
طراحی و دکوراسیون داخلی: ندا كامیاب، معین كامیاب
نوع تأسیسات ـ نوع سازه: فن كویل داكتى، اسکلت فلزى
آدرس پروژه: تهران، خیابان خواجه عبدالله انصارى، روبروى كوچه ی دوم
مساحت زیربنا: ٣٤٠٠ متر‌مربع
کارفرما: شركت حلواى عقاب (مدیرعامل: سید جلال ناصرى)
تاریخ شروع ساخت: اسفند ماه 1397
ایمیل: kamyab_studio@gmail.com

این پروژه اثری است از مهندسین ندا كامیاب و معین كامیاب
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
خانه‌ی آواز اثر حمیده آچاک