دفتر طراحی و فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی 

نام دفتر طراحی: دفتر طراحی و فنی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی
مؤسسان: حامدکامل نیا
سال تأسیس: دفتر 1388
افتخارات و جوایز:
1)تقدیر ویژه مرکز توسعه ساختمان و محیط پایدار آسیا برای پروژه برج‌های مسکونی سبز کوثر، 2017 – برلین
2)عنوان طرح برتر در دومین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران برای پروژه برج های مسکونی سبز کوثر
3)عنوان طرح برتر در بخش معماری داخلی دومین دوسالانه ملی معماری و شهرسازی ایران برای پروژه آتلیه سبز +9
4) فینالیست جایزه معماری آسیا 2018 برای پروژه مدارس ایرانی – بارسلون

مانیفست شرکت: 

OUR CARRIER

Health & Green building design

KCW group team, focus on tow special categories: first to create a healthy environment based on fundamental issues of healthy buildings and to avoid syndrome of sick building in design for a better life. Some fields such as Neuro-architecture and therapy architecture are also considered. Second, about green building design. A green building design also is aware of energy usage in building.

آثار دفتر طراحی و فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی

اتاق فکر و استراحت اساتید/مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته

باغ یادگیری

بازسازی فضای داخلی آتلیه‌ی سبز 9

برج‌های مسکونی سبز کوثر

یادمان شهیدان گمنام

راه‌های ارتباطی

آدرس شرکت/دفتر: مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دفتر فنی وطراحی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد- خیابان راهنمایی- برج سلمان-طبقه 6- واحد 10
تلفن شرکت/دفتر: 05138481437/ 051-38806815
وبسایت:
www.Faru-Tech.um.ac.ir/ hkamelnia.ir

اینستاگرام: hamedkamelnia
تلفن همراه: 09155167608
ایمیل: kamelnia@um.ac.ir
ایمیل شرکت/دفتر: Fucmp@um.ac.ir