دانشگاه ملک سعود، 1975-1984
ریاض، عربستان سعودی

دانشگاه ملک سعود که در زمان خود، یکی از بزرگترین پروژه‌­­های ساختمانی جهان به شمار می‌­­آمد، به گونه‌­­ای طراحی شده بود تا 21000 دانشجو را بپذیرد و در عین حال، قابلیت توسعه به ظرفیتی معادل دوبرابر این مقدار را نیز دارا باشد. کنسرسیومی با عنوان HOK+4 طراحی و مهندسی و اجرای محوطه‌­­ی دانشگاه را (که شامل ده دانشکده بود) بر عهده گرفت.
طراحی مدرن دانشگاه، نمایانگر معماری نجد سنتی مرکز عربستان است. ساختمانها به وسیله‌­­ی مسیرهای سرپوشیده و پیاده‌­­روهای محصور به یکدیگر متصل می‌­­شوند. قلب محوطه را میدانگاهی عمومی تشکیل می‌­­دهد که گرداگرد آن را کتابخانه، تالار گردهمایی، مرکز دانشگاه و ساختمان اداری فرا گرفته‌­­اند. استفاده از سیستم اجزای بتنی پیش‌­­ساخته، امکان توسعه‌­­ی آسان و انعطاف‌­­پذیر دانشگاه را فراهم می‌­­آورد.