دانشکده داروسازی البرز اثر مهیار جمشیدی

زمینی به مساحت 12000 متر‌مربع در سایتی دانشگاهی به این پروژه اختصاص داده شده بود. به واسطه‌ی شیب طبیعی زمین، اختلاف ارتفاعی 5 متری بین نقطه‌ی ابتدا و انتهای پروفیل طولی سایت وجود داشت. در تعریف اولیه‌ی پروژه، ساختمان دارای سه طبقه روی زمین و یک طبقه زیرزمین بود. با توجه به گسترش برنامه‌ی فضایی پروژه بر روی طبقات چهارگانه، فضاهای موجود در آخرین طبقه از نور طبیعی محروم بودند.
کنار هم گذاشتن سه موضوع شیب طبیعی، نورگیری و برنامه‌ی فضایی، ایده ی پلکانی کردن سایت را حاصل کرد، به صورتی که سایت به دو پله (Level) کلی تقسیم می‌شد که پله‌ی پایین‌تر، حیاطی مشرف به طبقه‌ی زیرزمین بود، این امر امکان نورگیری، ورودی مجزا و استفاده از محوطه‌ی باز را به صورت مستقیم به این طبقه اختصاص می‌داد.
در این پروژه می‌توان گفت همانقدر که فضاهای ساخته شده مهم هستند، فضای باز و نیمه‌باز نیز دارای اهمیت می‌باشند و به نوعی این دو مکمل یکدیگراند.
پردیس دانشکده دارای سه بخش متفاوت است:
بخش اول در نقش جلوخان، بر تعریف ورودی و ایجاد حریم دانشکده تاکید می‌کند.
بخش دوم حیاطی مرکزی است که با وجوه مجاور ساختمان دانشکده و به صورت خصوصی‌تر برای دانشجویان کار می‌کند.
بخش سوم حیاط پشتی است که در خدمت طبقه ی زیر همکف می‌باشد و باعث افزایش کیفیت فضایی این طبقه شده است.
ساختمان دانشکده از سه بدنه‌ی حجمی تشکیل شده است:
حجم A: این حجم در چهار طبقه، عملکرد اصلی دانشکده، شامل فضاهای آموزشی، اداری و خدماتی را در چند لکه ی مجزا (Zone) تشکیل می‌دهد.
حجم B: این حجم دو طبقه است. در این بخش ساختمان کمتر متراکم شده تا فضاهای جنبی بیشتری برای اجتماع دانشجویان فراهم شود. ورودی اصلی ساختمان از مرکز این حجم است که امتداد آن به ورودی حیاط مرکزی دانشکده می‌رسد.
حجم پل: این حجم در دو طبقه ی مفصلی شفاف است که دو حجم صلب را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در این بخش عبور، مکث و عملکرد در کنار هم دیده می‌شوند. این قسمت واسط حجم A و B بوده و فضایی برای اجتماع، کافه تریا و سایت کامپیوتر است و همزمان سقفی برای فضای نیم‌باز ارائه‌های دانشجویی می‌باشد.

نام پروژه ـ عملکرد: دانشکده داروسازی البرز، آموزشی ـ دانشگاه
شرکت ـ دفتر طراحی: درک فضا
معمار اصلی: مهیار جمشیدی
همکاران طراحی: سوگند سمیعی، تینا الفیده‌فرد
گرافیست: مازیار جمشیدی، بهناز محسنی، صبا صادقپور فرج، الهه قطبی
نوع سازه: اسکلت بتنی
آدرس پروژه: البرز، کرج
مساحت کل ـ زیربنا: 12,000 متر‌مربع، 10,500 متر‌مربع
کارفرما: شرکت داروسازان هزاره سوم
تاریخ شروع و پایان ساخت: زمستان 1396 ـ تابستان 1397
وب سایت: Darkefaza.com
ایمیل: Darkefaza@gmail.com

این پروژه اثری است از مهندس مهیار جمشیدی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!