خـانه‌ی فشـــم

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

موقعیّت: نرسیده به فشم در شمال تهران
مشاور: مهندسان مشاور طرح و آمایش
مدیر پروژه: ابوالفتح سپانلو
طرّاحان پروژه: نگار قره، مزدك سپانلو
تیم طرّاحی: نازلی دیانت، شمیم خاموشی، سهیل خدادادی،‌ آیناز بابكی،
امیرعلی ضرغام، گلاره فیلی، مانی سلامت، نادر عباسی
سازه: واحد سازه مهندسان مشاور طرح و آمایش
تأسیسات مكانیكی و الكتریكی: واحد تأسیسات مهندسان مشاور طرح و آمایش
اجرا: مهندسان مشاور طرح و آمایش
كارفرما: شركت مگاپس (آقای سیّد‌قاسمی‌پور) مجموعه‌ی مسكونی فشم. مهندسان مشاور طرح و آمایش

مدارک فنی