خانه گلستانه، اثرمصطفی امیدبخش، زهرا آرمند ،دفتر مهندسین مشاور معماران رویداد

ما یک زوج معمار هستیم. در شهر بزرگ و شلوغی مثل تهران، کار ما طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی است؛ کاری دلچسب اما تمام وقت و سنگین. همیشه دلمان می خواست فضایی برای خودمان بسازیم تا بتوانیم آخر هفته هایمان را به دور از مشغله های کاری و فکری در آن سپری کنیم و یا بعد از تحویل هر پروژه، قدری در آن بیاساییم. جایی برای بازسازی افکارمان، قوایمان و مکانی برای عاشقی کردن و با هم زیستن. جایی با مختصات متفاوت از فضای آتلیه و یا حتی آپارتمان مان. اما مثل خودمان و معماری مان ساده و منطقی. فضایی آشنا، فضایی صمیمی، فضایی راحت، فضایی سپید.
“در گلستانه”، شعر شاعر معاصر دوست داشتنی مان، حس این فضای در ذهنمان را خوب توصیف می کند و شد اسم خانه مان.

دشت هایی چه فراخ!
کوه هایی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می آمد!

راه حل ساده لوکوربوزیه؛ خانه دوطبقه استانداردشده، ساخته شده از دو اسلب بتنی که با شش ستون نازک نگه داشته شده و یک پلکان ساده، خانه دومینو، روح همیشه حاضر در معماری معاصر، به ایده کلی گلستانه تبدیل شد.
ترکیب “در گلستانه” سهراب ‫ـ تصور ما از فضا ـ و “دومینوی” لوکوربوزیه ـ الگوی مسکن ساده، سریع، ارزان و البته بالقوه مینیمال ـ شد مامن روزهای آرامش ما. خانه ای که برآیند طرح های مختلف خودمان و تمام دوست های معمارمان بر روی شش ستون لوکوربوزیه است.‬

سایت پلان………… گلستانه در بخش شمالی زمین و پشت به خیابان قرار گرفته است؛ خانه ای رو به باغ، تا به این ترتیب، حیاط یا باغ کوچک پرتقالمان، خلوتمان هم باشد.

فضاهای داخلی…… .باورمان این است که یک فضا با مختصات خنثی خود، باید زمینه ای آرام باشد برای وقوع رویداد فضا. پس بیان هنری مینیمال را متناسب با سادگی فریم دومینوی لوکوبوزیه برای فضاهای داخلی انتخاب کردیم. واکنشی دربرابر معماری بحران زده امروزمان.
برای تقویت حس مکانِ فضا، خلوص، سادگی و خوانایی تقویت شد. کمینه گرایی، وضوح در طراحی پلان، سیالیت فضایی، انعطاف پذیری عملکردی و پیوستگی و تداوم بصری، بدون هرگونه بیان پیچیده، معماری داخلی ای یکپارچه اما خیال انگیز به وجود آورد. آنقدر که احساس تعلق به فضا و خاطره انگیزی گلستانه برای خودمان و تمام دوستان و آشنایان معمار و هنرمندمان عجیب و بسیار بالا است.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_________________________________             

طراح و معمار : مصطفی امیدبخش، زهرا آرمند

نام پروژه: خانه ما، گلستانه
آدرس: ایران، چالوس، روستای زوات غرب
شرکت مشاوره: معماران رویداد
تاریخ: 1394
نوع پروژه: مسکونی، طراحی داخلی
مساحت زمین: 300 مترمربع
مساحت ساخته شده: 135 مترمربع
مدیر اجرایی: معماران رویداد
تیم اجرایی پروژه: محمود آرمند
مدل سازی و گرافیک: مهسا شیخ اکبری
عکاس: آرش عاشوری نیا

این پروژه اثری است از معماران رویداد
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار معماران رویداد در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!