خانه پدری، اثر استودیو معماری میراژ

مبانی نظری پروژه بدون محدودیت در تعداد کلمات خانه پدری، پروژه‌ای از جنس احساسات و خاطرات است. خاطراتی که یادآور چندین نسل بود. از کودکی پدر، تا کودکی پسر…
با توجه به عوامل متعدد که باعث تخریب حداکثری بنای پیشین شده بود، امکان مرمت و بازسازی وجود نداشت و تنها راه احیای روح گذشته در کالبدی جدید بود. حس تعلق و خاطرات مشترک، مجال تغییرات را گرفته بود. از این رو خانه پدری با حداقل تغییرات طراحی شد. تنها تغییر موقعیت راه پله دسترسی به طبقه اول و نوع سازه و مصالح بسنده شد. این تغییرات، خانه را مدرن جلوه می‌دهد اما همچنان روح و خاطرات در آن حس می‌شود.

معماری معاصر ایران :مسکونی

__________________________________             

نام پروژه: خانه پدری
عملکرد: مسکونی
معماران اصلی: علیرضا کریمی کلور، مرضیه نبی زاده
کارفرما: ابوالحسن کریمی کلور
تهیه نقشه های فاز 1: پرهام ادیب پور
رندر: جعفر شادکام
پرزانته: پویا سنجری
تهیه نقشه های فاز 2: علی مرزبان، زهرا صلاحی، معصومه حاجی آقایی
آدرس پروژه: ایران، اردبیل، خلخال، شهر کلور، خیابان ولیعصر
مساحت/زیربنا: 128 متر مربع
تاریخ طراحی: مهر 1397

این پروژه اثری است از استودیو معماری میراژ
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار استودیو معماری میراژ در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!