خانه هنر و منبت گلپایگان اثر دفتر معماری کمتر

معماری معاصر ایران : فرهنگی، هنری، مذهبی، ورزشی

___________________________________________           

نام پروژه: خانه هنر و منبت گلپایگان
عملکرد: طرح توسعه مناره گلپایگان
معمار اصلی: مهدی هدایتی
تهیه نقشه های فاز 2: مهدی هدایتی
آدرس پروژه: اصفهان، گلپایگان، خیابان امام خمینی

این پروژه اثری است از دفتر معماری کمتر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری کمتر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!