خانه میرشهیدی، اثر علی‌اکبر صارمی

نام پروژه: خانه میرشهیدی
اثر: علی‌اکبر صارمی

این پروژه اثری است از علی‌اکبر صارمی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی‌اکبر صارمی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!