خانه مسکونی در اصفهان، اثر ایرج کلانتری

معماری حاصل گفتگو و تفاهم بین سفارش دهنده و معمار است که در یک فرایند منطقی صورت می‌پذیرد.
این خانه نقش مفصل ارتباطی و اتصال اعضاء خانواده که در شرایط کنونی مستقل و جدا از پدر و مادر خانواده زندگی میکنند می‌باشد.
فضاهای آن متناوباً مورد استفاده ایشان قرار می‌گیرد و باید جوابگوی نیازهای این جمع با تفاوت های سنی و روحیه‌ای باشد.
لذا این انفصال و استقلال در سطح اشغال بنا در طبقه همکف دو محدوده جداگانه را تعریف می‌کند که از طریق یک پل ارتباطی در طبقه اول به هم می‌پیوندند بدین ترتیب فضای باز محوطه از حیاط شمالی از طریق یک حیاط بینابینی (انتقالی) به حیاط جنوبی متصل می‌شوند و امکان نورگیری و دید تمامی اجزاء را فراهم می‌سازد. در طراحی این خانه حتی المقدور سعی شده از کلیشه‌های جاری و متداول فاصله گرفته و عناصر طرح را در سکانس‌های مختلف در کنار هم قرار گیرد.
بیننده یا مراجعه کننده به این خانه اتفاقات درونی آن را بسیار متفاوت با پیش‌فرض‌های خود می‌یابد.

محل اجرا: اصفهان، خیابان نظر غربی
طراح: مهندس ایرج کلانتری، ایمان امین لاری
همکاران طراحی: سوران متوسل ، صنم کلانتری ، الهه کریم نیا ، فرنوش غلامی ، زهرا آخوندی ، افسانه اسعدی
طراحی سازه: شاهین ظلی (شرکت کارما طرح)
طراحی تاسیسات: امیر آزمایش، بهروز نوری
مدیر طرح: مهندس ایرج کلانتری
اجرا: پیرزاده
ناظر: امین لاری (شرکت خانه طرح)
تاریخ شروع: 1388
مساحت زمین: 902 مترمربع
زیر بنا: 640 متر مربع

این پروژه اثری است از ایرج کلانتری
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار ایرج کلانتری در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!