خانه عباس آباد، اثر علی‌اکبر صارمی

معماری معاصر ایران :مسکونی

_____________________________   

نام پروژه: خانه عباس آباد
اثر: علی‌اکبر صارمی

این پروژه اثری است از علی‌اکبر صارمی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی‌اکبر صارمی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
خانه دانشگاه اصفهان، اثر علی‌اکبر صارمی