خانه شمال، اثر علی‌اکبر صارمی

معماری معاصر ایران :مسکونی

____________________________________    

نام پروژه: خانه شمال
اثر: علی‌اکبر صارمی

این پروژه اثری است از علی‌اکبر صارمی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی‌اکبر صارمی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!