خانه بامبو اثر گروه معماران کاراویتز

خانه بامبو اثر گروه معماران کاراویتز

گروه معماران کاراویتز (Karawitz) در سال 2006 در پاریس به وجود آمد و اولین گروهی بودند که گواهی‌نامه موسسه پسیو هاوس (Passiv Haus Institut) را به دلیل طراحی خانه بامبو در بیسانکورت (Bessancourt) و یک پروژه بازآفرینی دریافت کردند. خانه بامبو در بیسانکورت یک نمونه از خانه‌های کلاسیک است که دارای سایت دو وجهی است و جهت کمک به کاهش مصرف کم انرژی و بهره‌مندی رایگان از نور آفتاب، نزدیک به سمت شمال سایت قرار گرفته است. بر طبق نظر بسیاری از مردم، در عمل این سایت به عنوان خانه اکولوژیک با مصرف کم به حساب می‌آید. این خانه دومین پروژه‌ای است که در سال 2009 با بامبو طراحی شده و اولین خانه‌ای است که گواهی‌نامه موسسه پسیو هاوس را گرفته است، از دیگر ویژگی‌های این خانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فراهم شدن نور و سایه در خانه از طریق پنجره‌ها
  • استفاده از پانل‌های فوتوولتائیک در سقف خانه
  • خانه بدون سیستم گرمایشی (خورشید و ساکنین به عنوان منابع اولیه گرمایشی خانه)
  • عایق‌کاری کامل دیوارها
  • تهیه هوای تازه بدون فرآیند گرمایشی و از طریق تهویه بازیابی گرمایی

معماری معاصر جهان: انسان‌دوستانه

_______________________________________

نام پروژه: خانه بامبو اثر گروه معماران کاراویتز
عملکرد: مسکونی
شرکت-دفتر طراحی: گروه معماران کاراویتز
تاریخ شروع و پایان ساخت:  2009
ایمیل atelier@karawitz.com

مدارک فنی