خانه المانگ اثر لوئیگی روسیلی

خانه المانگ

لوئیگی روسیلی (Luigi Rosselli) هدایت گروه معماران لوئیگی روسیلی در سیدنی استرالیا را به عهده دارد. این گروه، رویکردی زیست‌محیطی به معماری دارند و معروفیت آنها به دلیل معماری مسکونی و استفاده مجدد از فضاهای میراثی است. یکی از طراحی‌های انجام شده توسط این گروه، طراحی خانه المانگ (Elamang) در سیدنی استرالیا با تاکید بر اصول پایداری و حفظ رد پای گذشته است. طراحی این خانه با بیان این مساله شروع می‌شود که، چه چیزی یک خانه را راحت می‌کند؟ سطح روکش نیمکت‌ها یا راحتی آب و هوایی و فیزیکی در ادغام معماری با طبیعت؟

المانگ، خانه‌ای با بالاترین سطح راحتی و کمترین تأثیرات زیست‌محیطی است. پس این خانه با دو هدف، افزایش کیفیت طراحی و پایداری محیطی طراحی شده است. از موارد رعایت شده در طراحی این خانه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از سیستم حرارتی غیرفعال برای محافظت از خانه در برابر شرایط شدید آب و هوایی
  • تبدیل خانه مسکونی موجود به خانه‌ای مدرن در عین حفظ ردپای گذشته
  • تولید مقدار قابل توجهی از انرژی خانه توسط سلول‌های فوتوولتائیک
  • امکان ذخیره 14300 لیتر آب در مخزن آب برای حداقل مصرف آب در گرما و خشکسالی

معماری معاصر جهان: انسان‌دوستانه

_______________________________________

نام پروژه: خانه المانگ
عملکرد: مسکونی
شرکت-دفتر طراحی: گروه معماران لوئیگی روسیلی
معماران اصلی: لوئیگی روسیلی
تاریخ شروع و پایان ساخت:  2010
عکاس پروژه: جاستین الکساندر
ایمیل info@luigirosselli.com
اینستاگرام: Luigi Rosselli Architects

مدارک فنی